0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Analiza danych - wykorzystaj zebrane informacje, aby działać sprawniej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W biznesie liczy się przede wszystkim informacja. Bez niej nie jesteśmy w stanie sprawnie sprzedawać, nie mówiąc nawet o osiągnięciu przewagi konkurencyjnej czy ekspansji na nowe rynki zbytu. Aby sprawnie zarządzać firmą, musimy być dobrze poinformowani. Nie należy również zapominać jak ważna jest analiza danych zebranych w trakcie badań.

Analiza danych - podstawa efektywnego zarządzania przedsiębiorstwem 

Sam dostęp do wiedzy to nie wszystko - musi być sprawny, a do tego niezbędne są więc technologie oraz rozwiązania, które to zapewnią. Innymi słowy potrzebne są rozwiązania nowoczesne takie jak big data i chmura obliczeniowa. Występuje tutaj pewien dualizm potrzeb i wzajemnych zależności - z jednej strony potrzebne są narzędzia do analizy zdobytych informacji, z drugiej moc obliczeniowa i zasoby, aby sprawnie została przeprowadzona analiza danych. Na naszych oczach odbywa się rewolucja informacyjna. Bez analiz dotyczących trendów sprzedaży, wyników finansowych czy innych kluczowych z punktu widzenia wskaźników efektywności nasza firma nie dokonana właściwych postępów.

Skąd zbierać informacje o kliencie?

W przeszłości wystarczała nawet podstawowa wiedza o środowisku, w którym prowadzona była działalność. Obecnie ta wiedza nie wystarcza - sięgamy coraz dalej, po jak najwięcej informacji o naszych klientach, konkurencji, partnerach handlowych czy współpracownikach. W świecie analityki pojawił się kierunek pod nazwą big data. W pewnym uproszczeniu możemy określić go jako tendencję do poszukiwania i wykorzystania wartości biznesowej, istniejącej w dostępnych i powiększających się zbiorach danych.

O jakie dane chodzi? Żeby dowiedzieć się o kimś czegoś więcej, nie wystarczy samo zawarcie znajomości. Było to dobre i skuteczne rozwiązanie kiedyś - dziś mamy portale społecznościowe, komunikatory internetowe i urządzenia mobilne. Informacje o nas dostępne dla każdego, kto może zajrzeć na nasze profile na Facebooku, Twitterze i innych social media. Podobna relacja ma też miejsce w biznesie. Jeżeli chcemy poznać konkurencję lub klientów, zbieramy o nich informacje pochodzące z różnych miejsc, często spoza samej organizacji, z obszarów, których do tej pory nie braliśmy nawet pod uwagę jako źródła informacji istotnych dla podejmowania właściwych decyzji biznesowych. To naturalna kolej rozwoju biznesu.

Czym jest tak naprawdę big data?

W dobie ostrej walki konkurencyjnej, firmy poszukują skutecznych metod zdobycia przewagi rynkowej. Jednym z bardzo istotnych sposobów na sprostanie wymaganiom rynku, jest dopasowanie usług i oferty handlowej do oczekiwań klientów. Prowadzenie zakrojonych na szeroką skalę akcji promocyjnych i reklamowych. Działania przedsiębiorców zmierzają w kierunku dostarczania nie tylko wysokiej jakości usług i produktów, ale także uzyskania wyższych marż ze sprzedaży czy zwiększenia lojalności klientów. Takie rozbudowanie łańcucha wartości oznacza rozszerzenie ilości informacji, a w takiej sytuacji wymagana jest nieustanna analiza danych na podstawie której podejmowane są odpowiednio trafne decyzje. Wprowadzenie nowego produktu czy usługi wiąże się niejako z jego personalizacją. Konieczne jest wybranie i poznanie czynników, które pozwolą stworzyć towar najlepiej dostosowany do grupy użytkowników, to z kolei wymaga przetworzenia ogromnej liczby nowych informacji. Nie pochodzą one tylko z wnętrza naszej firmy, ale przede wszystkim spoza jej struktur. Trzeba umieć się do nich się dostosować, jeżeli chcemy z nich skorzystać.

Na silnie nasyconym rynku umiejętność zwiększenia trafności podejmowanych decyzji może decydować o sukcesie lub klęsce. Firmy muszą być przygotowane do tego, by na każdym kroku poszukiwać takich danych, które zapewnią im dodatkowy zysk, zapewnią oszczędności lub przyczynią się do osiągnięcia przewagi nad konkurencją. Źródłem niezbędnej wiedzy są i będą bardzo duże wolumeny danych z wielu niezależnych źródeł. Trzeba również zauważyć, że zmianie ulega to, w jaki sposób przeprowadzana jest analiza danych, gromadzenie ich i interpretacja przez analityków w firmach. Oczekują oni możliwości nieograniczonego testowania swoich hipotez i dostępu do szerokiego zestawu funkcji i narzędzi analitycznych. Hipotezy dotyczące na przykład szans wprowadzenia nowego produktu mogą być mniej lub bardziej trafne - na tym polega praktyczne wykorzystanie big bata.

Można podsumować, że analitycy i pracownicy biznesowi organizacji oczekują przeniesienia ciężaru z pracy z danymi na pracę koncepcyjną - i taka idea - nieograniczonej swobody w analizie danych - przyświeca budowie środowisk realizujących koncepcję big data. Inne oczekiwania dotyczą dostępu do informacji i analiz w każdym miejscu i o każdej porze. Kadra zarządzająca musi mieć możliwość dostępu do wyników analiz na każdym możliwym dzisiaj urządzeniu, należy więc dostosować do tego rodzaj i wybór narzędzi - komputer stacjonarny, laptop, tablet lub najczęściej obecnie, smartfon.

Big data w MŚP

Z punktu widzenia małej przedsiębiorczości wykorzystanie narzędzi analitycznych do śledzenia trendów rynkowych może okazać się po prostu za drogie. Trzeba bowiem zdawać sobie sprawę, że big data jest kierowany przede wszystkim do dużych korporacji i rynków masowego klienta takich jak banki czy na przykład duże sieci supermarketów. Branże te posiadają setki, a nawet tysiące klientów indywidualnych oraz setki firm. W zakresie i skali ich działania narzędzia analizy wielowymiarowych kanałów informacyjnych to jedyny sposób usprawnienia działania. Nie chodzi oto, że bank, który stosuje narzędzia analityki biznesowej według kryteriów big data, osiągnie przewagę nad konkurencyjną firmą. Analiza danych i wnioski z niej wypływające dają przede wszystkim możliwość poznania oczekiwań i zachowań klientów. Oto stawka, o którą walczy duży biznes.

Ocenia się, że w Polsce narzędzia i mechanizm analityki biznesowej stosuje około 8% dużych firm. Z pewnością analitykę mogą, oczywiście w mniejszej skali, stosować firmy z sektora MŚP. W jaki sposób? Mechanizm big data w małym biznesie ma identyczny profil jak ten kierowany do dużego. Skala jest mniejsza, ale źródła pozyskiwania informacji są w pewnym zakresie podobne. W małej firmie analiza danych zaczyna się od interpretacji własnych zasobów - jak dotychczas zachowywali się nasi klienci, co najczęściej kupowali, jaki wybierali model, kolor produktu czy rodzaj usługi.

Te zasoby wiedzy możemy powiększać, analizując trendy rynkowe na zewnątrz naszej organizacji. Tutaj pierwszym źródłem mogą być własne badania oczekiwań klientów np. od jakości obsługi w posiadanym sklepie internetowym lub stacjonarnym. O oczekiwaniach klientów dużo można się dowiedzieć z mediów społecznościowych. Wystarczy w tym celu choć minimalna aktywność - na przykład przeglądanie kont fanów naszego firmowego fanpage - przejrzenie ich dyskusji, treści, którą publikują na swoich profilach czy też tego, co piszą o naszej firmie.

Co więcej, dyskusje takie możemy sami zapoczątkować. W ten sposób zyskujemy cenne informacje, poznajemy naszych klientów bliżej, mamy też dostęp do ich znajomych co sprawia, że analiza danych staje się dużo bardziej szczegółowa. Taki łańcuch informacji analizujemy z kolei pod kątem naszych potrzeb np. pozyskania nowych klientów, rynków zbytu, etc Na początku wiedzieliśmy mało, ale, zdobywając wiedzę ze źródeł niekonwencjonalnych, dowiedzieliśmy się znacznie więcej. Analiza zachowań otoczenia, w którym prowadzimy biznes, i wyciąganie z nich wniosków stają się nieodwracalnie koniecznością - bez nich i wiedzy, jaką nam dają, w dzisiejszych czasach nie da się skutecznie prowadzić firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów