Poradnik Przedsiębiorcy

Nietypowe formy promocji firmy, czyli jak się reklamować?

Dzisiejszym czasom bliska jest pewna maksyma – „wszystko już było”. Dlatego też firmy mają nieco utrudnioną, wręcz wyboistą drogę do klienta. Niełatwo zadowolić współczesnego konsumenta. W związku z tym przedsiębiorstwa, aby zyskać przychylność i zainteresowanie, muszą sięgać po nietypowe formy promocji firmy i autoreklamy.

Formy promocji firmy, czyli jak skutecznie się reklamować?

Specjaliści do spraw reklamy i marketingu zachodzą w głowę, jakby tu dobrze, tanio i przede wszystkim skutecznie się sprzedać. Dla kreatywnego marketingowca zasada głosząca o tym, że wszystko już było, staje się relatywna. W większości przypadków cel rzeczywiście pozostaje ten sam: zainteresować i zdobyć klienta, ale drogi do tego celu są zawsze różnorodne i niewyczerpane. Klient niczym Alicja w Krainie Czarów musi złapać bodziec w postaci białego królika. Podążając za nim dociera prędzej czy później do prymarnego celu – do zamku Królowej Kier czyli do firmy, która potrafi najlepiej się zareklamować. Aby pozyskać konsumenta należy korzystać z doświadczenia innych przedsiębiorstw. Specjalista do spraw marketingu powinien zwrócić uwagę na stereotypy panujące w społeczeństwie, na fundamenty chwytów marketingowych i przeobrazić je w kreatywny sposób tak, by wpłynęły korzystnie na pozycję firmy na rynku.

Główne formy promocji firmy - przykłady 

Istnieje wiele form marketingu niestandardowego czyli tak zwanego ambient marketingu. Realizowany jest on najczęściej na specjalne zamówienie pod określony produkt i sprecyzowaną grupę docelową. Dana reklama musi zostać przedstawiona w nietypowej formie, wbrew wyżej wymienionej maksymie, tu ważne jest właśnie to, czego jeszcze nie było. Dlatego też są one najczęściej jednorazowe i niezwykle oryginalne, a czasem nawet kontrowersyjne. Potencjalny klient zwraca uwagę nie tylko na ogólny szablon reklamy, ale na cały jej kontekst.

Buzz marketing - definicja i przykładowe formy

Jednym z rodzajów ambient marketingu jest buzz marketing, zwany także marketingiem szeptanym. Taka forma promocji firmy ma na celu dotarcie do konsumenta poprzez pozytywną rekomendację dotyczącą marki, produktu lub usługi przy wykorzystaniu bezpośredniego, potencjalnie spontanicznego przekazu ustnego. Kanałem przekazu informacji o firmie staje się towarzyska dyskusja, plotka bądź opowiadanie.

Dane przedsiębiorstwo po prostu daje ludziom powód do rozmowy o nich. Marketing szeptany cieszy się sporym uznaniem pośród przedsiębiorców z uwagi na jego bezpośredni, otwarty i wiarygodny charakter. Gdy ewentualny klient ogląda reklamę w telewizji, ma co do niej mieszane odczucia.

Natomiast jeśli produkt poleca mu znajomy, wówczas ów klient jest w stanie szybciej pozytywnie ustosunkować się do niego. Prócz kontaktu face to face istotnym medium, uczestniczącym w rozprzestrzenianiu się buzz marketingu, jest Internet. Ta forma promocji firmy rozwija swe skrzydła na forach, portalach społecznościowych oraz blogach, gdzie wymieniane są informacje, wyrażane opinie oraz tworzone rekomendacje o dobrach konsumpcyjnych.

  • Przykładową formą buzz marketingu jest marketing wirusowy, który przypomina replikację wirusów atakujących żywe komórki. Polega on na łatwym przekazie interesujących, jowialnych komunikatów, tak by w maksymalnie krótkim czasie dotarły do jak największej liczby odbiorców i tym samym wywołały pożądane skojarzenia dotyczące nazwy lub logo firmy. Występuje najczęściej w postaci zdjęć, filmików internetowych i e-maili. Istotnym staje się budzenie asocjacji produktu z życiem codziennym, np. dodanie do kobiecego pisma mini książeczek kucharskich i wówczas, gdy klientka będzie korzystała z zawartych w niej przepisów, momentalnie skojarzy sobie je z zakupioną gazetą. Narzędziem marketingu wirusowego jest także język, za pomocą którego tworzone są pewne hasła przenikające do języka potocznego, np.: „a świstak siedzi i zawija je w te sreberka”, „a łyżka na to: niemożliwe”, „no to frugo”.
  • Kolejnym przykładem marketingu szeptanego jest evangelist marketing, czyli tworzenie u konsumenta silnego zaufania, dzięki któremu będzie on dobrowolnie polecać konkretny produkt innym ludziom.
  • Trendsetting to z kolei promowanie marki związanej z modą poprzez zatrudnienie osoby, która nosząc produkty danej firmy, wywoła w swoim środowisku chęć naśladownictwa.
  • Product seeding natomiast polega na dostarczeniu towaru wpływowym osobom, by te rozpowszechniły o nim pozytywną opinię.
  • Casual marketing to jednoczesne rekomendowanie towaru głównego oraz takich, które nie podlegają bezpośredniej promocji.
  • Brand blogging związany jest z tworzeniem blogów oraz umieszczaniem na nich cennych informacji, które pobudzą internautów do dyskusji.
  • Cause marketing – popierając pewne istotne kwestie społeczne, przedsiębiorstwo zyskuje szacunek wśród osób, uważających daną sprawę za ważną.
  • Community marketing – firma zyskuje zainteresowanie swoją marką niszowych grup społecznych poprzez regularne wspieranie ich działalności.

Marketing zapachowy - na czym polega?

Niecodzienną formą promocji firmy jest także aromamarketing czyli marketing zapachowy, który polega na aromatyzowaniu pomieszczeń tak, by wywoływało to u klienta pozytywne i przyjemne odczucia, zachęcając ich tym samym do robienia zakupów. Dzięki subtelnemu zapachowi firma kojarzona jest z luksusem, elitarnością i wysoką jakością. Nierzadko zdarza się tak, że zakładając nowo zakupione ubrania, nadal czujemy delikatny, słodki zapach sklepu.

Marketing mobilny - cel i ewolucja

Przedsiębiorstwa sięgają również po marketing mobilny. Firmy posiadają bazę kontaktów telefonicznych, na które wysyłają w postaci SMS-ów oraz MMS-ów treści marketingowe. Aby zapobiec nadużyciom powstały organizacje, mające na celu zapanowanie nad mobilnym spamem. W Polsce powołany został Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. Starszym rodzajem marketingu mobilnego są jeżdżące billboardy oraz pokazy drogowe.

Marketing bezpośredni jako najszybsza forma promocji

W branży marketingowej, ponadto co zostało już wymienione, istnieje jeszcze marketing bezpośredni. Kierowany do wybranych, indywidualnych klientów w celu uzyskania natychmiastowej reakcji na proponowany produkt, przy czym pomija się kontakt twarzą w twarz ze sprzedawcą.

Przedsiębiorstwa korzystające z marketingu bezpośredniego, tworzą bazy danych zawierające informacje o klientach: adresowe i psychologiczne (zachowania potencjalnych konsumentów). Jednak przepisy dotyczące ochrony danych osobowych często hamują praktyki budowania baz danych. Firmy praktykują sprzedaż wysyłkową, eliminując przy tym koszty związane z utrzymaniem sklepu, rozpowszechniając wśród starannie wyselekcjonowanych klientów na podstawie baz danych katalogi przesyłane w listach lub udostępniane na stronach internetowych. 

Ważne!

Formą marketingu bezpośredniego jest także telemarketing, polegający na sprzedaży i promowaniu produktów przez telefon.