Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Audyt marketingowy - co to jest i jak go przeprowadzić?

Skuteczności wszelkich podejmowanych przez nas działań marketingowych nie można w 100% ocenić, zanim nie wdrożymy planu w życie. Jak się jednak okazuje, również samo przeprowadzenie kampanii marketingowej czy też udoskonalenie strony internetowej nie jest gwarancją osiągnięcia zamierzonych celów. Zdarza się, że robimy wiele, ale bez pożądanych efektów. Dlatego w takiej sytuacji warto przeprowadzić audyt marketingowy.

Bardzo często zastanawiamy się, dlaczego liczba naszych klientów nie wzrasta lub dlaczego nasze zyski zamiast być coraz większe, maleją. Marketing internetowy jest w niektórych swoich obszarach nieprzewidywalny – potrafi zaskakiwać i to niekoniecznie pozytywnie. Wiele firm traci przy tym bardzo dużo energii i motywacji, a pracownicy czują się wypaleni zawodowo. To pole walki o swoją pozycję na rynku.

Przyczyn takiego stanu rzeczy należy doszukiwać się w braku dostatecznej analizy i obiektywnej oceny. Zapominamy, że samo podjęcie pewnych kroków marketingowych nie jest gwarancją zwiększenia konwersji na stronie czy zyskania dużej grupy klientów.

Czy mamy pewność, że to, co robimy, ma sens i przynosi wymierne korzyści? Nie możemy mówić o dostatecznej wiedzy na ten temat, jeżeli nie powiedzą nam o tym liczby. Audyt marketingowy – przykład stabilnego fundamentu strategii marketingowej – może znacząco poprawić skuteczność podejmowanych przez nas działań, udoskonalić je i zrealizować plan z zadowalającym i satysfakcjonującym efektem.

Audyt marketingowy jako szczegółowa analiza sytuacji

Na początku należy sobie wyjaśnić przede wszystkim, czym właściwie jest audyt marketingowy. Jest to dogłębna analiza sytuacji danej firmy oraz podejmowanych przez nią działań marketingowych. Najczęściej jego przeprowadzenie zlecane jest firmie zewnętrznej, która w profesjonalny sposób krok po kroku analizuje efekty zmian na danym obszarze. Raport z audytu zawierać będzie:

  • analizę otoczenia firmy – dowiesz się, kim są twoi klienci, czyli do jakiej grupy społeczeństwa można ich zakwalifikować; poznasz swoją konkurencję, otrzymasz informacje o kanałach dystrybucji, a także o organizacjach branżowych;

  • analizę realizowanej strategii marketingowej – cele i misję firmy, a także jej wizję. Ważne są również cele strategiczne oraz to, w jaki sposób są one osiągane;

  • analizę organizacji marketingowych i sprzedażowych – w każdej firmie jest osoba (lub zespół osób), która zajmuje się działaniami marketingowymi. Jeżeli tych osób jest więcej, istotna jest komunikacja i porozumienie między nimi oraz to, czy każdy zna swoje obowiązki i odpowiednio się z nich wywiązuje;

  • audyt systemów marketingowych – monitoring i kontrolę podejmowanych działań związanych z marketingiem i sprzedażą;

  • analizę efektywności działań – wszystkie strategie są wdrażane w konkretnym celu. Czy ten cel został zrealizowany, dowiemy się poprzez audyt marketingowy. To jeden z ważniejszych obszarów, jakie są badane podczas audytu;

  • analizę SWOT – mocne i słabe strony firmy, które warto znać, aby wykorzystać zalety i wyeliminować wady. W ten sposób zwiększamy swoje szanse na powodzenie;

  • wnioski – podsumowanie całego audytu marketingowego. Często zawierają one propozycje specjalistów, w jaki sposób można usprawnić funkcjonowanie firmy i co zrobić, aby nasza kampania marketingowa była jeszcze skuteczniejsza.