Poradnik Przedsiębiorcy

Chmura obliczeniowa - czym jest biznes w chmurach?

Chmura obliczeniowa to model organizacji pracy przedsiębiorstwa, który polega na korzystaniu z usług dostarczonych przez wybranego, zewnętrznego dostawcę w ramach opłaty licencyjnej. Klienci korzystający z rozwiązań tego typu mają zapewniony szybki dostęp do swoich danych oraz stałą opiekę techniczną dystrybutora. Nie muszą instalować wybranego oprogramowania na własnych komputerach i dokonywać jego aktualizacji, ponieważ do użytkowania wystarczy jedynie podłączenie posiadanego sprzętu do internetu. Ponadto wśród zalet systemu wymienia się znaczną redukcję kosztów, większe możliwości pracy zdalnej oraz wzrost wydajności pracy. 

Chmura obliczeniowa stanowi zbiorczą nazwę, która definiuje różne jej rodzaje. Wśród nich wymienia się chmurę prywatną, publiczną oraz hybrydową.

Chmura obliczeniowa prywatna

Charakteryzuje się ograniczonym dostępem, zatem korzystać z niej mogą jedynie wybrani użytkownicy. Stanowi rozwiązanie, które może być z powodzeniem wykorzystywane na początkowym etapie prac z chmurą, ponieważ udostępnienie danych następuje tylko wybranym użytkownikom. W rezultacie stanowi dodatkowe zabezpieczenie dla posiadanych zasobów. Rozwiązanie to jest szczególnie polecane firmom, które dbają o bezpieczeństwo swoich danych. Chmura obliczeniowa prywatna korzysta z infrastruktury i zasobów IT przedsiębiorcy, który zdecydował się na jej użytkowanie. Pozwala na wprowadzenie wewnętrznego procesu rozliczania z wykorzystania zasobów, z jednoczesnym zapewnieniem wysokiej elastyczności i efektywności.

Chmura obliczeniowa publiczna

Charakteryzuje się nieograniczonym dostępem przez wszystkich użytkowników, którzy mają dostęp do internetu. Ułatwia pracę większych grup ludzi, którzy dodatkowo mogą być np. w różnych częściach kraju czy świata. Ponadto w tym rodzaju chmury obliczeniowej można udostępnić własne rozwiązania każdemu, kto będzie chciał z nich skorzystać. Specyfikacja zasobów i konfiguracja infrastruktury nie jest widoczna dla końcowego odbiorcy. W zdecydowanej większości przypadków nie jest znana również lokalizacja samej usługi. Nie ma to jednak większego znaczenia, ponieważ o jakości decydują jedynie funkcjonalność i dostępność usługi. Wiele stron internetowych, opiera się o model publicznej chmury obliczeniowej. Wśród nich można wymienić m.in. Google, Microsoft czy Amazon.com.

Chmura obliczeniowa hybrydowa

Stanowi połączenie funkcjonalności chmury prywatnej i publicznej. Często z tego rozwiązania korzystają przedsiębiorcy, którzy oczekują krótkotrwałego pokrycia nadwyżek zapotrzebowania na moc przetwarzania w cyklach operacyjnych. Ponadto, narzędzie to umożliwia późniejsze bezproblemowe dokupienie dodatkowej mocy obliczeniowej na zdalnych serwerach w razie potrzeby.

Aby sprostać oczekiwaniom wszystkich użytkowników, chmury obliczeniowe dostarcza się w kilku modelach. Wśród nich najczęściej wybieranymi są SaaS, PaaS oraz IaaS.

SaaS (Software as a Service) - najpopularniejsza chmura obliczeniowa

Stanowi aktualnie najpopularniejszy model chmury obliczeniowej. Zgodnie z założeniami modelu przedsiębiorca po wykupieniu licencji na użytkowanie wybranego oprogramowania otrzymuje dostęp do narzędzi, które może wykorzystywać na własnym systemie operacyjnym. Posiada zatem wyłącznie interfejs do wprowadzania danych. Wszystkie obowiązki związane z zapewnieniem bezpieczeństwa danych oraz ciągłości funkcjonowania usługi spoczywają na jej dostawcy. Główną zaletą modelu SaaS jest dostęp do najnowszego oprogramowania bez konieczności wykonywania kosztownych i czasochłonnych aktualizacji.