Poradnik Przedsiębiorcy

Chmura obliczeniowa - regulacje Unii Europejskiej

Chmura obliczeniowa i regulacje unijne 

Niejasności w umowach dotyczących świadczenia usług za pomocą takiego narzędzia jak chmura obliczeniowa (ang. cloud computing) są przeszkodą dla konsumentów i biznesu. Problem ten ma rozwiązać Komisja Europejska, która zwołała grupę ekspertów do zaprojektowania bezpiecznych wytycznych regulujących tego rodzaju umowy.

Decyzja KE jest skutkiem przyjętej 27 września 2012 roku spójnej strategii (IP/12/1025 oraz MEMO/12/713), która ma na celu lepsze wykorzystanie tej technologii. Sednem jej jest zwiększenie zaufania (konsumenta oraz małych i średnich firm) do korzystania z obliczania w chmurze, a przez to podniesienie wydajności pracy w państwach unijnych. Według Viviane Reding, wiceprzewodniczącej KE i komisarki do spraw sprawiedliwości, pełne wdrożenie nowej technologii w gospodarkach krajów członkowskich może przyczynić się do stworzenia 2,5 mln nowych miejsc pracy w Europie i podnieść wspólnotowe PKB o 1% rocznie do 2020 roku.

Nowo utworzony zespół ekspertów rozpoczął obrady pod koniec listopada. Jego prace mają zostać sfinalizowane sprawozdaniem wiosną przyszłego roku. W skład grupy weszli reprezentanci konsumentów, małych i średnich firm, branży cloud computing oraz środowisk naukowych i prawniczych.  Eksperci mają za zadanie stworzyć budzące zaufanie ramy prawne dla zawieranych w przyszłości umów. Chodzi także o zastosowanie w tej materii unijnego prawa o ochronie danych osobowych. Wcześniej Parlament Europejski przyjął wnioski KE na temat reformy regulacji o ochronie danych osobowych (MEMO/13/923), co daje nadzieję na szybkie wdrożenie potrzebnych zmian w tym zakresie. Ponadto rolą fachowców z zespołu jest uregulowanie kwestii nieujętej w europejskich przepisach o sprzedaży. Po końcu obrad mają odbyć się konsultacje społeczne, które pomogą decydentom w ustaleniu działań w dziedzinie regulacji umów o usługach związanych z chmurami obliczeniowymi.