0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Biznesplan - drogowskaz dla firmy

Wielkość tekstu:

Biznesplan - definicja i cele

Pochodzące z angielskiego pojęcie biznesplan to po prostu plan biznesowy. Buduje się go po to, by racjonalnie i rzetelnie ocenić powodzenie planowanych działań w ramach przedsiębiorstwa. Prawidłowo stworzony biznesplan powinien zawierać zarówno szerokie informacje na temat status quo, czyli obecnej kondycji firmy, jak i plan przyszłych przedsięwzięć. Analizuje się w nim szanse, zagrożenia oraz stan finansów - obecny i planowany. Biznesplany różnią się od siebie zakresami - wszystko zależy oczywiście od wielkości przedsiębiorstwa i długości okresu, na jakim się pracuje. Profesjonalny biznesplan powinien uwzględniać tylko i wyłącznie ściśle wyselekcjonowane dane - istotne z punktu widzenia całościowej analizy.

Podstawowym celem, dla którego tworzy się biznesplan, jest oczywiście precyzyjne zaplanowanie przedsięwzięć, które zamierza się wcielić w życie w przyszłości. Biznesplan jest niezbędny także wtedy, gdy trzeba udowodnić podmiotowi zewnętrznemu - na przykład bankowi przyznającemu kredyt - że przed firmą jest świetlana przyszłość. Podobnie jest w przypadku starania się o dofinansowanie ze strony podmiotów publicznych.

Biznesplan - kto go tworzy?

Zadanie rozpisania biznesplanu może przypaść samemu przedsiębiorcy, któremuś z jego pracowników lub zewnętrznej firmie. Samodzielne tworzenie biznesowego planu jest dobrym rozwiązaniem pod tym względem, że nie kto inny, ale właśnie właściciel firmy zna ją najlepiej. Z drugiej strony nie należy lekceważyć faktu, iż przedsiębiorstwo zawodowo parające się planowaniem marketingowym posiada konieczną wiedzę i doświadczenie. Ponadto outsourcingowanie tego zadania może sprawić, że sam biznesplan będzie bardziej obiektywny - zewnętrzna firma spojrzy na przedsiębiorstwo z potrzebnym dystansem.

Biznesplan - podstawowe zasady tworzenia

Prawidłowo stworzony biznesplan powinien zawierać informacje o aktualnym statusie przedsiębiorstwa, planach, metodach ich realizacji i przewidywanych efektach. Poniżej prezentujemy zestawienie głównych reguł, jakimi trzeba się kierować, tworząc plan biznesowy:

  • kompleksowość - chodzi o to, by dokument obejmował wszystkie istniejące aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa;
  • długofalowość - biznesplan powinien dotyczyć dłuższych wycinków czasu - raczej lat niż miesięcy;
  • adekwatność - biznesplan należy formą i treścią dopasować do założonego celu i potrzeb odbiorcy;
  • czytelność - informacje muszą być przejrzyste, dobrze jest okrasić je wizualizacjami w postaci wykresów czy rysunków;
  • rzetelność założeń i wiarygodność danych - należy opierać się wyłącznie na sprawdzonych informacjach, nie wolno dać się ponosić fantazji czy własnym wyobrażeniom;
  • wariantowość - więcej niż jeden sposób realizacji założeń to podstawa;
  • elastyczność - biznesplan powinien być łatwo modyfikowalny;
  • uczestnictwo kadry kierowniczej - zewnętrzny zespół ekspercki to nie wszystko, niezbędny jest wkład władz firmy w tworzenie biznesplanu;
  • poufność - jako że biznesplan zawiera kluczowe informacje na temat kondycji i zamierzeń przedsiębiorstwa, należy uważać, by nie dostał się on w niepowołane ręce.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Biznesplan - dla kogo?

Odpowiedź na pytanie, kim są odbiorcy biznesplanu, jest bardzo prosta - zazwyczaj są to banki i instytucje publiczne (centralne i samorządowe). Biznesplan może być też tworzony dla potencjalnych inwestorów, partnerów albo dla samego kierownictwa, które chce mieć jasno sprecyzowane cele zapisane w jednym miejscu. Jak widać, biznesplan jest niezwykle istotnym dokumentem, którego stworzenie może przynieść realne korzyści.

Zbadaj swoją firmę – czyli krótko o due diligence - czytaj więcej!

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów