0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Budżet inwestycyjny i biznesplan

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakładanie swojej działalności wiąże się z dopełnieniem szeregu formalności i wypełnieniu mnóstwa dokumentów. Dlatego niewielu przedsiębiorców w momencie przygotowania się do otwarcia własnej firmy decyduje się na stworzenie biznesplanu czy budżetu inwestycyjnego, uważając to za zbędną papierkową robotę, zwłaszcza że w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej lub firmy niewielkich rozmiarów bez kapitału początkowego nie ma takiego obowiązku. Z drugiej strony sporządzenie takich dokumentów może być bardzo przydatne w trakcie rozwijania swojego biznesu, nie mówiąc o momencie, kiedy będziemy chcieli przekształcić naszą skromną firmę w zaawansowaną spółkę. Analiza firmy, dane finansowe oraz realny plan jej rozwoju są niezbędne w przypadku starania się o dotacje lub kredyt, bo nic nie przemówi do banku lub instytucji przyznającej dotację, jak rzeczowy i namacalny biznesplan. Warto więc dowiedzieć się, jak zbudować biznesplan i budżet inwestycyjny, jak je aktualizować, aby stały się pomocnym narzędziem przy rozwoju firmy.

Czym różni się biznesplan od budżetu inwestycyjnego?

Biznesplan to plan ekonomiczny rozwoju firmy lub innego przesięwzięcia. Natomiast budżet inwestycyjny to zestawienie przychodów i wydatków przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej, przewidzianych na konkretny okres czasu. Oba dokumenty dotyczą finansów firmy, opisują ich obecny stan oraz przewidywania finansowe na następny okres, z uwzględnieniem możliwego i pożądanego planu finansowego.

Biznesplan opisuje znacznie szersze spektrum działań niż budżet inwestycyjny. W biznesplanie oprócz budżetu znajdują się analizy rynku, które uwzględniają możliwe czynniki rozwojowe dla biznesu, jak i takie, które mogą zahamować jego wzrost. Ponadto biznesplan zawiera informacje o klientach, kontrahentach, dostawcach, analizę konkurencji i najważniejszą rzecz, czyli dokładny opis planów rozwoju firmy zarówno tych krótko-, jak i długofalowych. W dobrym biznesplanie znajdzie się też historia firmy z opisem dotychczasowych działań i wnioskami wyciągniętymi po ich realizacji.

Budżet inwestycyjny dotyczy wyłącznie finansów firmy, opisuje ich rzeczywistą wartość i jest oparty na faktach i ścisłych kalkulacjach. W budżecie znajdują się dane dotyczące wpływów i wydatków firmy oraz informacje o tym, jaką część majątku firmy można przeznaczyć na inwestycje. W założeniach budżetu znajdują się też możliwe odchylenia od zakładanego planu.

Tworzenie zarówno biznesplanu, jak i budżetu inwestycyjnego nie jest obowiązkowe w przypadku niewielkich firm, ale może być przydatne w późniejszych etapach ich działania. Banki i potencjalni inwestorzy zwykle wymagają posiadania biznesplanu jako dokumentu dokładnie opisującego firmę i jej możliwości. Nie można jednak zapominać, że w biznesplanie musi znaleźć się też dobrze przygotowany budżet.

Tworzenie budżetu inwestycyjnego firmy

Prawidłowo przygotowany budżet inwestycyjny musi opierać się na wnikliwej analizie finansowej, uwzględniającej bilans firmy, podsumowania z ksiąg finansowych i zestawienia finansowe. Najważniejszym jego punktem są same finanse rozdzielone na przychody oraz koszty firmy. Dobrą praktyką będzie podzielenie zarówno kosztów, jak i przychodów na mniejsze grupy.

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

W małych przedsiębiorstwach wśród kosztów można wyróżnić wydatki na pensje dla pracowników, usługi telekomunikacyjne czy zakup niezbędnych do produkcji materiałów. W przypadku przychodów sprawa się komplikuje, gdyż część zakupów nie przynosi bezpośrednio żadnych przychodów, ale jest niezbędna do funkcjonowania firmy. Przychody można podzielić zatem albo ze względu na rodzaj usług lub towarów, albo na grupę docelową. W przypadku większych przedsiębiorstw sprawa jest trochę prostsza, gdyż po prostu tworzy się małe budżety dla poszczególnych działów, które zebrane razem dadzą pełny budżet całej firmy.

W momencie kiedy analiza przychodów i kosztów jest gotowa, można ustalić, czy firma posiada jakąś nadwyżkę finansową i jaka jest jej wysokość. Dodatkowo będzie można zauważyć, w których miejscach można lub należałoby obciąć koszty, a w które warto więcej zainwestować. To właśnie tutaj zaczyna się część inwestycyjna budżetu. Specjaliści radzą, aby plany rozwoju firmy podzielić na plan pragmatyczny i założenia ponad to. Działania pragmatyczne to rzeczy związane tylko z podstawowym zakresem działalności przedsiębiorstwa, które mają przynieść stały zysk i utrzymać firmę na rynku, Natomiast plan ponad to opisuje wszystko, co firma chciałaby zrealizować oprócz swojej podstawowej działalności i co służy do jej rozwoju. Znając założenia obu planów, będzie można znaleźć odpowiednią proporcję, która pozwoli na prawidłowe działanie na co dzień i jednocześnie umożliwi firmie rozwój.

Biznesplan czyli planowanie przyszłości swojej firmy

Przygotowanie biznesplanu wymaga znacznie więcej czasu i pracy niż budżetu inwestycyjnego. Oprócz zebrania informacji o samej firmie należy również zgromadzić dane o jej otoczeniu. Dobrze jest zacząć od analizy rynku, która opisuje jego strukturę i zachowania, w tym grupy docelowe, klientów, dostawców, konkurencję, wielkość rynku i możliwości jego ekspansji itp. Warto również przeprowadzić analizę czynników zewnętrznych (analiza PEST) uwzględniajacą czynniki ekonomiczne, polityczne, technologiczne oraz społeczno-środowiskowe, które mogą mieć wpływ na prowadzenie firmy.

Po zakończeniu analizy rynku należy skupić się na analizie wewnętrznej firmy i zastanowić się, jakie były etapy jej tworzenia i plany na każdym z nich oraz jakimi osiągnięciami można się pochwalić. Należy również opisać obecną sytuację przedsiębiorstwa, uwzględniając dane, takie jak liczba zatrudnionych osób czy wielkość produkcji. Im bardziej szczegółowe informacje znajdą się w biznesplanie, tym łatwiej potencjalnemu inwestorowi będzie zapoznać się z profilem i możliwościami rozwoju firmy. Następnie do bizneplanu dołącza się budżet inwestycyjny i na podstawie wszystkich analiz dokonuje się krótkiego podsumowania. Warto mu poświęcić więcej czasu, gdyż takie streszczenie jest niezwykle ważne. Większość potencjalnych inwestorów nie ma czasu na zapoznawanie się z każdym wielostronnicowym biznesplanem, dlatego swoje decyzje opiera właśnie na tym krótkim opisie.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów