Poradnik Przedsiębiorcy

Firmowy wolontariat – pomoc potrzebującym, korzyść dla przedsiębiorcy

Zakładasz mała firmę i odnosisz sukces. Przedsiębiorstwo rozrasta się - z jednoosobowej działalności, w której byłeś pracownikiem i szefem jednocześnie, do rozbudowanej spółki i wielu pracowników, gdzie stajesz się prezesem. Co dalej? Z uwagi na fakt, jak wielką popularnością zaczyna cieszyć się pojęcie społecznej odpowiedzialności biznesu, warto zadbać o budowanie renomy firmy w tym kierunku. Dobrym pomysłem jest w tym przypadku firmowy wolontariat.

Firmowy wolontariat z korzyścią dla prezesa

Wolontariat to ciekawa i pożyteczna ścieżka rozwoju. Dzięki niemu pomoc otrzymują potrzebujący, a wolontariusze mają szanse się rozwijać i zyskiwać nowe doświadczenia. Najczęściej to też możliwość podbudowania własnego ego – na szczęście w szczytnym celu.

Natomiast firmowy wolontariat poza powyższymi korzyściami daje prezesowi firmy dodatkowe atuty, szczególnie w kontaktach z jego własnym zespołem. Firmowy wolontariat to niepowtarzalna szansa na pokazanie się z zupełnie innej, nie-szefowskiej strony. Prezes, który wychodzi zza swojego biurka i angażuje się w coś poza firmą, co dodatkowo przynosi cenione społecznie korzyści, jest automatycznie postrzegany jako bardziej ludzki i dostępny.  I to zarówno przez swoich pracowników, jak i kontrahentów (aktualnych i potencjalnych). Wiedzieli o tym założyciele Koalicji “Prezesi-Wolontariusze 2011”, organizujący wspólne przedsięwzięcia i dający szefom szansę na wykazanie się w wolontariacie.

Uczestnictwo w firmowym wolontariacie zwiększa także wiarygodność przedsiębiorcy. Oczywiście, że można po prostu przekazać środki na zbożny cel i ogłosić się dobroczyńcą. Tylko że takie działanie będzie raczej postrzegane jako silnie PR-owe, nawet jeśli w rzeczywistości będzie podyktowane etyką i chęcią niesienia pomocy. Jeśli zamiast – albo obok – środków finansowych pojawi się rzeczywiste zaangażowanie, wtedy dużo łatwiej jest uwierzyć w dobre zamiary pomagającego. I zobaczyć jego ludzką stronę.

Firmowy wolontariat z korzyścią dla pracowników

Korzyści płynące z firmowego wolontariatu wybiegają poza te, które odczuje na własnej skórze sam prezes. Także jego pracownicy mogą skorzystać z takiej opcji – z praktyki wynika, że takie akcje społeczne niosą spore atuty także dla nich. A co za tym idzie – dla firmy.

Przede wszystkim firmowy wolontariat pozwala na silną integrację - zarówno wewnątrz zespołu, jak i pomiędzy zespołem a szefem. Zaangażowanie pracowników we wspólne zadanie, które nie jest kolejnym firmowym projektem jest ogromną zaletą firmowego wolontariatu. Ponadto, jako że takie projekty spotykają się najczęściej z dużą aprobatą ze strony społeczeństwa, tym bardziej napędzają ludzi do wspólnej pracy na rzecz innych.

Co ważne, prezes niekoniecznie musi się angażować w każdy projekt wsparcia. Wystarczy, że zaangażują się jego pracownicy, a on da jedynie przyzwolenie i środki. To dobre rozwiązanie również ze względu na to, że silną

motywacją do działania są takie cele, które ludzie stawiają sobie sami i które są im bliskie. Tym samym jeśli zespół będzie mógł samodzielnie wybrać cel, zgodny z ich przekonaniami, większe prawdopodobieństwo nie tylko rzeczywistego zaangażowania, ale też czerpania z działania prawdziwej radości i satysfakcji.