Poradnik Przedsiębiorcy

Case study – przykłady, na których możesz się uczyć

W dziedzinach, które rozwijają się szybko, ważne, aby zdobywać niezbędną wiedzę praktyczną, którą można wykorzystać niemal od ręki. Case studies - przykłady, które dostarczają pożytecznych informacji - pozwalają uczyć się błyskawicznie. Gdy wpiszemy w wyszukiwarkę internetową hasło „case studies”, otrzymamy wiele stron – miejsc, w których możemy uczyć się na czyimś doświadczeniu. Case study to nic innego, jak szybki i prosty sposób, aby dowiedzieć się, co zrobić w określonej sytuacji.

Czym jest case study?

Case study, zwane inaczej analizą przypadku lub studium przypadku, zakłada przeanalizowanie jednego zdarzenia. Zawiera przede wszystkim szczegółowy opis sytuacji wyjściowej, która jest zazwyczaj bardzo podobna do rzeczywistej lub stanowi jej dokładne odzwierciedlenie. Jest on potrzebny po to, aby móc wyciągnąć wnioski co do przyczyn i rezultatów oraz modelu biznesowego, cech rynku, uwarunkowań technicznych lub kulturowych oraz społecznych. Celem przedstawiania prawdopodobnych zdarzeń w formie case study jest wskazanie, które koncepcje są warte przekopiowania oraz wykazanie potencjalnych błędów, których popełnienie może być bardzo niekorzystne z punktu widzenia firmy lub przedsiębiorcy.

Case studies wykorzystywane są również w praktycznym kształceniu w ramach kursów lub szkoleń. Są także zamieszczane w podręcznikach dla tych, którzy planują kształcenie samodzielne. Stanowią też podstawę analizowania różnych sytuacji w praktyce biznesowej, dzięki czemu firmy mają możliwość sprawdzenia poszczególnych strategii (na przykład firmy konsultingowe na zlecenie klientów).

Case study - jak to działa?

Zastosowanie metody nauczania, jaką jest analiza przypadku, opiera się na założeniu, że uczący się otrzymają opis konkretnego projektu, który ma zostać wykonany dla klienta. Po jego zrealizowaniu wyznaczona do tego firma lub osoba zajmuje się przeanalizowaniem wszystkich składowych wykonania, a więc zastosowanych technik oraz materiałów, sposobu ich kompozycji oraz wykonania. Dzięki temu istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie można poznać lub wypracować optymalną i wygodną metodę wykonywania tego typu prac w przyszłości.

Case study jest zatem pewną metodą nauki przez analizę jednego przypadku. Biorąc pod uwagę opisaną sytuację, można stwierdzić, że studium przypadku jest sposobem badania na podstawie wszechstronnego opisu pewnej zbiorowości, do którego zazwyczaj przystępuje się bez uprzedniego stawiania hipotez.

Przykłady wykorzystania case study w biznesie

W przypadku działań biznesowych studium przypadku ma swoje określone zadanie – pełni ono funkcję jednego z narzędzi, które podnoszą wiarygodność dostawcy wobec potencjalnego klienta. Warunkiem powodzenia tego typu rekomendacji jest zamieszczenie w dokumentach stanowiących analizę przypadku autentycznych wypowiedzi osób, które brały bezpośredni udział w dostarczeniu lub opracowaniu produktu bądź usługi będących przedmiotem oferty. Sama wiarygodność bierze się natomiast z tego, że klient zdecydował się na opublikowanie analizy przypadku. Jest to związane z tym, że działania, które nie przyniosły pożądanych rezultatów lub też zakończyły się porażką, nie są zazwyczaj publikowane w jej ramach.

Niedawno jedna z agencji opracowała case study na temat promocji Castoramy. W tym studium przypadku założono określone cele: wzrostu ruchu organicznego wraz z poszerzeniem widoczności o nowe słowa kluczowe oraz stworzenie wizerunku eksperta. Prace opierały się na działaniach wewnątrz serwisu: rozbudowie treści na podstronach, stworzeniu opisów dla nowych produktów itp., a także na działaniach zewnętrznych: promocji na forach dyskusyjnych, publikacjach content marketingowych. Efekty zostały osiągnięte, a wiedzę na temat tego, w jaki sposób to zrobiono, spisano w formie case study wraz z omówieniem potencjalnych trudności.

Istotną kwestią w publikowaniu case study jest zawartość merytoryczna takiego dokumentu: celowość stawianych pytań lub opisywanych problemów, jakość i trafność stawianych diagnoz, a także poprawność i adekwatność wykazywanych rozwiązań. Osoba, która analizuje case study, zazwyczaj robi to po to, aby porównać przestawioną sytuację ze swoją i znaleźć w tym tekście rozwiązanie problemu, z którym sama się styka. Kiedy uda jej się dostrzec analogię, przygląda się zależnościom przyczynowo-skutkowym oraz logice tekstu i adekwatności argumentów.