Poradnik Przedsiębiorcy

Czyszczenie historii BIK - czy to możliwe?

Zastanawiasz się, czy starając się o kolejny kredyt, można zrobić coś, by wyczyścić niepozytywną historię kredytową z przeszłości? Otóż usunięcie niewygodnych informacji z bazy Biura Informacji Kredytowej jest niemożliwe, jednak masz inne wyjście. Jakie? Z tego artykułu dowiesz się, jak działa pozorne czyszczenie historii BIK i czy masz na to wpływ.

Jak działa BIK?

Biuro Informacji Kredytowej jest jedynie administratorem danych, który podlega pod prawo bankowe. Nie modyfikuje ani w żaden inny sposób nie ingeruje w przekazane dane. Jedyne zmiany w danych, jakie może wprowadzać BIK, muszą być oparte na wnioskach i są regulowane prawem bankowym. Podsumowując, BIK jedynie przechowuje dane i zmienia je lub uaktualnia na wyraźną prośbę organu, który je przekazał. Czyszczenie historii BIK nie jest zatem możliwe.

Dane trafiają do Biura Informacji Kredytowej w momencie, kiedy ktoś stara się o przyznanie kredytu. Gdy kredyt zostanie mu udzielony, instytucja bankowa przekazuje na bieżąco informacje, o tym, jak spłacasz, czy spłacasz kolejne raty zobowiązania w terminie, czy z opóźnieniem. Zbierane w ten sposób dane muszą być aktualizowane przynajmniej raz w tygodniu. Cały ten proces trwa, aż do momentu całkowitej spłaty zobowiązania.

Co widzą instytucje – czyszczenie historii BIK nie jest potrzebne

Jeżeli kredyt był spłacany terminowo (zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez bank), to informacja na ten temat nie jest dostępna (widoczna) dla instytucji finansowych, które postanowiły sprawdzić Twoją historię BIK. Sprawa wygląda inaczej, jeśli kredytobiorca wyrazi zgodę na przetwarzanie danych o spłaconych zobowiązaniach. Ta świadoma akceptacja pozwala instytucjom bankowym na sprawdzenie, jak poprzednio był spłacany kredyt.
Jeśli zobowiązanie nie było spłacane terminowo, to informacja na ten temat może być przetwarzana przez 5 lat bez Twojej zgody. Tak dzieje się w przypadku, gdy opóźnienie w spłacie zobowiązania wyniosło ponad 60 dni i minęło 30 dni od momentu, kiedy otrzymałeś zawiadomienie o tym, że Twoje informacje o tym zadłużeniu będą przetwarzane. Po upłynięciu 5 lat od spłacenia problematycznego zobowiązania następuje jakby czyszczenie historii BIK – dane o tym kredycie nie są już brane pod uwagę w ocenie historii kredytowej.
W ten sposób powstała historia BIK może być przez Ciebie modyfikowana jedynie poprzez:

  • wyrażanie zgody na przetwarzanie danych o spłaconych zobowiązaniach,
  • cofanie zgody na przetwarzanie danych – to jak czyszczenie historii BIK, bo instytucje bankowe nie widzą informacji o spłaconym kredycie, pod warunkiem, że był on spłacany terminowo,
  • złożenie wniosku o restrukturyzację kredytu w banku,
  • ubieganie się o korektę nieaktualnych lub nieprawdziwych danych – wniosek w tej sprawie składa się w instytucji, która do BIK przekazała dane.

W przypadku każdej z powyższych spraw składa się wniosek o korektę lub usunięcie danych w instytucji finansowej, która przekazała te dane do Biura Informacji Kredytowej. BIK może wprowadzić zmiany w danych jedynie na podstawie pisemnego wniosku opatrzonego uzasadnieniem od danej instytucji.