0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jakie terminy wystawiania faktur obowiązują w 2014 r.?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obowiązująca od pierwszego dnia bieżącego roku nowelizacja Ustawy o podatku od towarów i usług wprowadziła znaczące zmiany w zakresie terminów wystawiania faktur. Modyfikacje dotknęły zarówno regulacji ogólnych, jak i przepisów szczególnych mających zastosowanie w wybranych i konkretnie wskazanych przez ustawodawcę przypadkach.

Zasady ogólne

Wcześniej regulacje odnoszące się do kwestii wystawiania faktur znajdowały się w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2011 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Par. 9 ust. 1 mówił, że przedsiębiorca był zobowiązany do wystawienia faktury najpóźniej w 7 dniu licząc od dostawy towarów lub zrealizowania usługi.

Od 2014 roku regulacje w tej materii można znaleźć w art. 106i ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług. Według jego brzmienia fakturę podatnik jest zobowiązany wystawić najpóźniej 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym odbyła się dostawa towarów lub realizacja usługi.

Identycznie rzecz prezentuje się w kwestii zaliczek, przedpłat itd. - czyli należności, które przedsiębiorca dostaje przed dokonaniem sprzedaży (dostawa towaru/wykonaniem usługi). Do końca zeszłego roku faktury zaliczkowe z tytułu wcześniejszej zapłaty trzeba było wystawiać do 7 dni od jej otrzymania. Aktualnie czas ten został wydłużony do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym otrzymano zaliczkę.

Zasady szczególne

Nowelizacja ustawy o VAT przynosi zmiany również w kwestii zasad szczególnych, odnoszących się do wybranych i wskazanych przez ustawodawcę rodzajów działalności.

I tak dla usług budowlanych i budowlano-montażowych obowiązuje 30-dniowy termin wystawienia faktury, liczony od daty realizacji usługi.

Dostawa książek drukowanych (PKWiU ex 58.11.1), gazet, czasopism i magazynów drukowanych (PKWiU ex 58.13.1 i PKWiU ex 58.14.1) z wyłączeniem map i ulotek daje przedsiębiorcy na wystawienie faktury dwukrotnie dłuższy termin - 60 dni od dnia, w którym został wydany towar. W przypadku umowy zakładającej rozliczenie zwrotów termin ten jest jeszcze znacznie dłuższy, bo wynosi maksymalnie 120 dni od pierwszego dnia wydania towarów. Jeśli chodzi o drukowanie materiałów wymienionych wyżej, termin ten wynosi 90 dni - licząc od dnia realizacji czynności.

Dla mediów oraz usługi telekomunikacyjnych – między innymi dostawy energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych czy radiokomunikacyjnych - ostatecznym terminem wystawienia faktury, jest data upływu terminu płatności za te usługi.

Ustawa o podatku od towarów i usług - oprócz terminu najpóźniejszego wystawienia faktury - reguluje też kwestię tego, kiedy mogą być one wystawiane najwcześniej. Przepisy mówią, że takiego dokumentu nie można sporządzić wcześniej niż 30 dnia przed dokonaniem dostawy towarów/realizacją usługi bądź otrzymaniem należności (całej albo częściowej).

Porady online

Prowadzisz firmę i masz pytania?

Skorzystaj z porad ekspertów Poradnika Przedsiębiorcy

Porady online dla firm

Przewidziano jednak wyjątki do tej reguły - faktury, które dokumentują usługi ciągłe, czyli usługi, dla których w związku z ich świadczeniem ustalane są następujące po sobie terminy płatności lub rozliczeń oraz opisane wyżej w artykule faktury za media i usługi telekomunikacyjne. W przypadku tych ostatnich istnieje jednak jeden warunek - zapisanie na wystawionej fakturze informacji o tym, którego okresu rozliczeniowego ona dotyczy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów