0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zalety kwartalnego rozliczania podatków w przedsiębiorstwie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Rozliczenia podatkowe należą do podstawowych obowiązków przedsiębiorcy. W przeciętnej firmie do podsumowania są zazwyczaj tylko dwa rodzaje podatku – dochodowy (PIT) oraz od towarów i usług (VAT). Wydaje się niewiele, jednak z biegiem czasu i zwiększaniem się liczby obowiązków może okazać się, że comiesięczne rozliczenia zaczynają być uciążliwe. W takim momencie warto zastanowić się nad alternatywą, czyli opłacaniem podatków w okresach kwartalnych. Sprawdź, jakie są zalety kwartalnego rozliczania podatków!

Zalety kwartalnego rozliczania podatków

Dlaczego czasem warto jest zdecydować się na kwartalne rozliczanie podatku dochodowego i VAT? Pierwszy powód został już wskazany – taka forma oznacza rzadsze kontakty z urzędem skarbowym oraz mniej obciążeń formalnych. Plik JPK_V7 oraz zaliczki na podatek dochodowy są bowiem regulowane nie dwanaście, ale cztery razy w ciągu roku.

Podatek VAT należy opłacić do:

 • 25 kwietnia – za kwartał I,
 • 25 lipca – za kwartał II,
 • 25 października – za kwartał III,
 • 25 stycznia kolejnego roku podatkowego – za kwartał IV.

Jeśli chodzi o podatek dochodowy, to zaliczkę powinno się zapłacić do:

 • 20 kwietnia – za kwartał I,
 • 20 lipca – za kwartał II,
 • 20 października – za kwartał III,
 • 20 stycznia kolejnego roku podatkowego – za kwartał IV.

Rzadsze rozliczenia mogą okazać się także dużym plusem w sytuacji popełnienia błędu i konieczności dokonania korekty, szczególnie w przypadku podatku VAT. Warto pamiętać, że jeśli np. we wrześniu okaże się, że w lutym został popełniony błąd zaburzający rozliczenie VAT, koniecznym może okazać się złożenie korekty od lutego począwszy. Rozliczając się miesięcznie, podatnik będzie zobowiązany do wystawienia siedmiu korekt (od lutego do sierpnia - jeżeli wykazywał kwotę nadwyżki do przeniesienia na kolejny okres). Jeśli jednak wybrał on metodę kwartalną, to do skorygowania będzie miał jedynie dwie deklaracje – za luty (część ewidencyjna) i pierwszy kwartał i każdy kolejny (jeśli zmieniona została wartość podatku VAT do przeniesienia).

Czynni podatnicy VAT, pomimo rozliczania VAT za okresy kwartalne są zobowiązani do comiesięcznej wysyłki pliku JPK_V7K zawierającej część ewidencyjną z której jednak nie wynika podatek VAT do zapłaty.

Pozostając w temacie podatku VAT, warto także zauważyć, że kwartalne rozliczanie podatku daje przedsiębiorcy znacznie dłuższy okres na potrącanie podatku naliczonego. Zgodnie z przepisami prawo do tego podatnik ma w okresie, w którym u kontrahenta-sprzedawcy powstał obowiązek podatkowy, jednak nie wcześniej niż w tym, w którym otrzymał on fakturę, lub w jednym z trzech kolejnych. Rozliczenia miesięczne dają zatem margines trzech miesięcy – gdy otrzymujemy fakturę w styczniu, VAT możemy potrącić w styczniu, lutym, marcu lub kwietniu. Rozliczenie kwartalne to czasem aż dziewięć miesięcy na odliczenia – faktura otrzymana w styczniu może być rozliczona w kontekście VAT w kwartale pierwszym, drugim i trzecim, czyli aż do września.

Kolejną zaletą rozliczeń z urzędem w formie kwartalnej jest większa płynność finansowa, szczególnie istotna dla niewielkich firm. Zobowiązania podatkowe są płacone co trzy, a nie co jeden miesiąc, co daje większą elastyczność w zakresie planowania wydatków. Co więcej, przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na rozliczanie kwartalne podatku VAT i posiadają status małego podatnika, mogą wybrać często korzystniejszą metodę kasową. Taka forma pozwala na odprowadzanie podatku należnego do urzędu dopiero w tym okresie, w którym przychód został opłacony przez kontrahenta. Także kontrahenci nie mają w tej sytuacji prawa do potrącania podatku do chwili, kiedy nie opłacą zobowiązania, co może być dodatkowym motywem do terminowego rozliczania się.

Kto, jak i kiedy może wybrać rozliczenia kwartalne?

Status małego podatnika PIT mają wszyscy ci, u których sprzedaż w ciągu jednego roku podatkowego nie przekracza wartości 2 mln euro (w 2023 roku limit ten wynosi 9 654 000 zł), w odniesieniu do podatku dochodowego. W przypadku podatku VAT po wejściu w życie przepisów SLIM VAT 3 limit ten zostanie zrównany z limitem dla małego podatnika PIT z 1,2 mln euro do 2 mln euro. Kwartalnie zaliczki na podatek dochodowy może opłacać każdy przedsiębiorca, który wybrał taką formę rozliczania.

Zgodnie z art. 99 ust. 3a ustawy o VAT z kwartalnych rozliczeń VAT nie mogą korzystać podatnicy którzy:

 1. zostali zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja lub
 2. w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, lub
 3. w danym kwartale dokonali importu towarów na zasadach określonych w art. 33a ust. 1;
 4. w przypadku których w danym kwartale stwierdzono, że wbrew obowiązkowi, nie zapewniali możliwości dokonywania zapłaty przy użyciu instrumentu płatniczego w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego.

Zalety kwartalnego rozliczania podatków dotyczą podatników którzy w odpowiednim terminie powiadomią o swoim wyborze urząd skarbowy. O decyzji dotyczącej przejścia na kwartalne rozliczanie się z podatku dochodowego przedsiębiorca informuje po zakończonym roku podatkowym w składanej deklaracji rocznej PIT.

Jeśli natomiast chodzi o podatek VAT, to informację o przejściu na kwartalne rozliczenie - za pomocą formularza VAT-R - należy złożyć do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który ma zostać złożona deklaracja kwartalna. Zatem decyzję należy podjąć do:

 • 25 lutego, aby rozliczyć się za kwartał I,
 • 25 maja, aby rozliczyć się za kwartał II,
 • 25 sierpnia, aby rozliczyć się za kwartał III,
 • 25 listopada, aby rozliczyć się za kwartał IV.

Zmiana formy rozliczania podatków na kwartalną nie jest procedurą skomplikowaną – najważniejsze, aby dopilnować ustawowych terminów. Może się natomiast okazać, że taka metoda przyniesie sporo korzyści przedsiębiorcy zarządzającemu niewielką firmą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów