Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiana sposobu rozliczeń zaliczek PIT z miesięcznych na kwartalne

Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się miesięcznie z podatku dochodowego. Chciałabym jednak przejść na rozliczenie kwartalne. Czy możliwa jest zmiana sposobu rozliczeń zaliczek PIT? Kiedy mogę dokonać takiej zmiany?

Paulina, Jedlina Zdrój

 

Zmiana sposobu rozliczeń podatku dochodowego z systemu miesięcznego na kwartalny możliwa jest raz w roku w terminie do 20-tego lutego kolejnego roku podatkowego. Zmiana sposobu rozliczeń nie jest możliwa w trakcie roku ponieważ przepisy na nią nie pozwalają.

Zgodnie z art. 44 ust. 3i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, chcąc przejść na rozliczenie kwartalne należy:

  • złożyć we właściwym urzędzie skarbowym pisemne zawiadomienie. Nie istnieje urzędowy wzór takiego zawiadomienia, jego forma jest dowolna lub
  • złożyć w urzędzie miasta lub gminy aktualizację formularza CEIDG-1, w poz. 19. “Forma wpłaty zaliczki” należy zaznaczyć sposób kwartalny.