Poradnik Przedsiębiorcy

Zmiana sposobu rozliczeń zaliczek PIT z miesięcznych na kwartalne

Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się miesięcznie z podatku dochodowego. Chciałabym jednak przejść na rozliczenie kwartalne. Czy możliwa jest zmiana sposobu rozliczeń zaliczek PIT? Kiedy mogę dokonać takiej zmiany?

Paulina, Jedlina Zdrój

 

Zmiana sposobu rozliczeń podatku dochodowego z systemu miesięcznego na kwartalny możliwa jest raz w roku i dokonywana jest z początkiem każdego nowego roku podatkowego (kalendarzowego). Więc zmiana sposobu rozliczeń nie jest możliwa w trakcie roku ponieważ przepisy na nią nie pozwalają.

Zgodnie z art. 44 ust. 3i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, chcąc przejść na rozliczenie kwartalne należy o wyborze sposobu wpłacania zaliczek według zasad, o których mowa w ust. 3g lub 3h, poinformować w zeznaniu, o którym mowa w art. 45 ust. 1 lub ust. 1a pkt 2, składanym za rok podatkowy, w którym stosowali kwartalny sposób wpłacania zaliczek.

Resumując, w celu zmiany częstotliwości rozliczeń z tytułu podatku dochodowego należy zgłosić zaistnienie zmiany w składanym zeznaniu rocznym za rok, w którym podatnik dokonał zmiany rozliczeń.