0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zmiana sposobu rozliczeń zaliczek PIT z miesięcznych na kwartalne

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę działalność gospodarczą i rozliczam się miesięcznie z podatku dochodowego. Chciałabym jednak przejść na rozliczenie kwartalne. Czy możliwa jest zmiana sposobu rozliczeń zaliczek PIT? Kiedy mogę dokonać takiej zmiany oraz w jaki sposób powiadomić o tym urząd skarbowy?

Paulina, Jedlina Zdrój

 

Do końca 2018 roku zmiana sposobu rozliczeń zaliczek PIT z miesięcznych na kwartalne odbywała się poprzez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20. lutego. Natomiast przedsiębiorca, który rozpoczynał działalność w trakcie roku musiał tego dokonać w terminie do dnia poprzedzającego dzień założenia działalności gospodarczej, nie później jednak niż przed dniem uzyskania pierwszego przychodu. Od 2019 roku termin zawiadomienia o zmianie sposobu rozliczeń zaliczek PIT został wydłużony.

Kto może skorzystać z rozliczeń kwartalnych PIT?

Co do zasady z kwartalnych rozliczeń PIT mogą skorzystać podmioty rozpoczynające prowadzenie działalności gospodarczej lub przedsiębiorcy posiadający status małego podatnika, co oznacza, że jego przychód sprzedaży w ubiegłym roku (wraz z kwotą VAT) nie przekroczył wartości 2 000 000 euro w przeliczeniu na PLN.

Przeliczenia tej kwoty dokonuje się zgodnie ze średnim kursem NBP z pierwszego dnia roboczego października poprzedniego roku po zaokrągleniu do pełnych tysięcy złotych.

W 2023 roku limit sprzedaży małego podatnika PIT za 2022 rok wynosi 9 654 400 zł.

Kwartalne rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy PIT

Przedsiębiorca, który zdecydował się na kwartalne rozliczanie zaliczek na podatek dochodowy zobowiązany jest do ich zapłaty do 20. dnia miesiąca następującego po zakończonym kwartale. Terminy płatności zaliczek za poszczególne kwartały wynoszą:

  • I kwartał roku (styczeń, luty, marzec) - do 20 kwietnia,

  • II kwartał roku (kwiecień, maj, czerwiec) - do 20 lipca,

  • III kwartał roku (lipiec, sierpień, wrzesień) - do 20 października,

  • IV kwartał roku (październik, listopad, grudzień) - do 20 stycznia.

Z tytułu zaliczek na podatek dochodowy nie składa się dodatkowych deklaracji. Wystarczy dokonać zapłaty na własny mikrorachunek podatkowy.

Kiedy można dokonać zmiany rozliczeń zaliczek PIT?

Zmiana sposobu rozliczeń podatku dochodowego z systemu miesięcznego na kwartalny możliwa jest raz w roku i powinna zostać dokonana z początkiem każdego nowego roku podatkowego (kalendarzowego). W związku z tym nie ma możliwości zmiany częstotliwości zapłaty zaliczek na podatek dochodowy z miesięcznych na kwartalne w trakcie roku podatkowego.

Zmiana sposobu rozliczeń zaliczek PIT - jak poinformować urząd skarbowy?

Zgodnie z art. 44 ust. 3i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, chcąc przejść na rozliczenie kwartalne należy o wyborze sposobu wpłacania zaliczek np. z miesięcznych na kwartalne poinformować w zeznaniu rocznym PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28 składanym za rok podatkowy, w którym był stosowany kwartalny sposób wpłacania zaliczek.

Od 2020 roku zeznanie roczne uznaje się za złożone w terminie od 15 lutego. Przedsiębiorcy którzy wybrali opodatkowanie dochodów podatkiem liniowych lub na zasadach ogólnych składają zeznanie PIT-36 lub PIT-36L w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia. Podatnicy którzy opodatkowują przychody ryczałtem składają zeznanie PIT-28 w terminie od 15 lutego do końca lutego.

PIT-36

W zeznaniu rocznym PIT-36 informacji o wyborze kwartalnego rozliczania zaliczek dokonuje się w części C. INFORMACJE DODATKOWE w pozycji 54 (jeśli występuje jako podatnik) lub 55 (jeśli występuje jako małżonek).

zmiana sposobu rozliczeń

PIT-36L

O wyborze kwartalnych rozliczeń zaliczek na podatek dochodowy w zeznaniu rocznym PIT-36L należy oznaczyć w części C. INFORMACJE DODATKOWE w pozycji 17.

zmiana sposobu rozliczeń

PIT-28

Natomiast podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu o wyborze kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy informuje w części U. INFORMACJE DODATKOWE w pozycji 265.

zmiana sposobu rozliczeń

Reasumując, zmiany częstotliwości rozliczeń z tytułu podatku dochodowego należy dokonać z początkiem roku podatkowego. Zmiana sposobu rozliczeń zaliczek PIT z miesięcznych na kwartalne powinna zostać zgłoszona w zeznaniu rocznym za rok, w którym podatnik dokonał zmiany rozliczeń bez składania dodatkowych zawiadomień o tym fakcie do naczelnika urzędu skarbowego w trakcie roku podatkowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów