0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Umowa zlecenie na czas nieokreślony – czy jest zgodna z przepisami?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Umowa zlecenie jest jedną z najpopularniejszych form zatrudnienia. W myśl przepisów Kodeksu cywilnego jest to umowa zawarta na czas określony, a jej przedmiot to najczęściej konkretna usługa. Czy jednak jest możliwe aby podpisana została umowa zlecenie na czas nieokreślony?

Umowa zlecenie - czym się charakteryzuje?

Umowa zlecenie jest określona jako umowa starannego działania. Polega na powierzeniu zleceniobiorcy wykonania określonej pracy w wyznaczonym terminie, a następnie wypłaceniu mu za tę pracę ustalonego wynagrodzenia. Tutaj nie jest istotny rezultat, tak jak przy umowie o dzieło, ważne jest, jakie działania powzięte zostały w celu jego osiągnięcia.

Podstawowe informacje o umowie zlecenie

Do podstawowych elementów, które jednoznacznie wskazują wykonywanie pracy w ramach umowy zlecenia, należą:

  • duża swoboda i samodzielność pracowników w zakresie organizowania pracy,
  • brak określenia godzinowego wymiaru czasu pracy,
  • brak kierownictwa ze strony zlecającego pracę,
  • możliwość wykonywania zlecenia przez osobę trzecią,
  • brak obowiązku wykonywania zlecenia w ściśle określonym miejscu.

Umowa zlecenie jest korzystna dla przedsiębiorcy, ponieważ nie regulują jej przepisy prawa pracy. Zleceniobiorca nie może korzystać z urlopów.

Od 2016 roku w życie weszły przepisy o obligatoryjnym odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne od umów zlecenie, które zawierane są na kwoty niższe niż obowiązujące w danym roku minimalne wynagrodzenie. Oczywiście od zasady tej są wyjątki, np. jeżeli zleceniobiorca pracuje na podstawie umowy o pracę i otrzymuje z tego tytułu co najmniej minimalne wynagrodzenie, to z tytułu umowy zlecenie nie należy odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne.

Wysokość minimalnej stawki godzinowej na umowie zleceniu wynosiła od stycznia do czerwca 22,80 zł/godz., a od lipca do grudnia wynosi 23,50 zł/godz.

Umowa zlecenie - na jaki okres można ją zawrzeć?

Umowa zlecenia z reguły ma charakter doraźny. Oznacza to sytuację, w której zleceniodawca powierza zleceniobiorcy wykonanie czynności jednorazowo. Dotyczy to również przypadku, gdy firma sezonowo zwiększa zatrudnienie ze względu np. na zbiory plonów.

Istnieją jednak przypadki, gdy zlecenie nie ma charakteru doraźnego. Jeżeli zleceniodawca powierza stałe wykonywanie określonych czynności, to w tym przypadku będzie mógł podpisać umowę ze zleceniobiorcą na czas nieokreślony. Taka sytuacja jest prawnie dopuszczalna. Trzeba mieć jednak na uwadze, aby umowa zlecenie na czas nieokreślony nie nabrała charakteru umowy o pracę. Chodzi tu przede wszystkim o sytuację, gdy zlecenie charakteryzuje się ścisłym wykonywaniem poleceń przełożonego w określonym  przez niego czasie i miejscu.

Umowa zlecenie na czas nieokreślony - wypowiedzenie

Umowa zlecenie na czas nieokreślony może zostać rozwiązana i w przeciwieństwie do umowy o pracę, może to nastąpić w dowolnym momencie. Wypowiedzenia ma prawo dokonać zarówno zleceniobiorca, jak i zleceniodawca. Zakończenie współpracy nie musi być uzasadnione, nie jest to bowiem wymagane przepisami prawa. Nie obowiązują tu również okresy wypowiedzenia - umowa rozwiązuje się ze skutkiem natychmiastowym.

Kodeks cywilny określa, że nie można zrzec się z góry uprawnienia do wypowiedzenia zlecenia z ważnych powodów.

Wypowiedzenia umowy należy dokonać w takiej formie, aby druga ze stron mogła się z nim z łatwością zapoznać. Najlepiej sporządzić je w formie, w jakiej zawarta została umowa. Warto również podkreślić, że kiedy umowa zlecenie na czas nieokreślony zostanie rozwiązana, to nie ma obowiązku wystawienia dokumentu potwierdzającego wykonanie zlecenia, tak jak w przypadku umów o pracę po jej zakończeniu konieczne jest wystawienie świadectwa pracy. Dopiero na prośbę przyjmującego zlecenie, zleceniodawca może wydać takie zaświadczenie, jednak nie ma takiego obowiązku.

Rozliczenie umowy zlecenie w systemie wFirma

System wFirma.pl posiada generator umów dotyczących zatrudnienia, w tym również umowę zlecenie. Aby ją sporządzić wystarczy przejść do zakładki KADRY » UMOWY » DODAJ UMOWĘ » UMOWA ZLECENIE.

Umowa zlecenie na czas nieokreślony - jak dodać?

A w oknie, które się pojawi kolejno dodać dane dotyczące okresu umowy oraz wynagrodzenia, ale także parametry rozliczania podatku oraz składek ZUS zleceniobiorcy. Wynagrodzenie do umowy zlecenie można naliczyć w KADRY » LISTY PŁAC » ZBIORCZE» DODAJ » LISTĘ PŁAC (UMOWY ZLECENIE).

Umowa zlecenie na czas nieokreślony - rozliczenie

Po dodaniu listy płac będzie możliwe naliczenie składek ZUS i podatku za pracowników.

Umowa zlecenia z reguły ma charakter doraźny. Jednak są przypadki, gdy zlecenie nie ma charakteru doraźnego np. gdy zleceniodawca powierza stałe wykonywanie określonych czynności, to w tym przypadku będzie mógł podpisać umowę ze zleceniobiorcą na czas nieokreślony.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów