0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Proces recyklingu odpadów - czym jest i jakie są jego rodzaje?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Istnieje wiele sposobów dbania o otaczający nas świat, w zależności od naszych możliwości. Wielkie zakłady produkcyjne starają się ograniczać emisję spalin oraz wykorzystanie złóż. Wśród osób prywatnych najpowszechniejszym sposobem ochrony środowiska jest segregacja śmieci. W ten sposób wyselekcjonowane odpady podlegają recyklingowi, jednak czym tak na prawdę jest proces recyklingu

Proces recyklingu 

Za recykling uznaje się powtórne wykorzystanie pozyskanych odpadów, które zostają przetworzone, a z uzyskanego w ten sposób materiału stworzony zostaje nowy produkt. Proces recyklingu pozwala na zmniejszenie korzystania ze złóż naturalnych oraz ograniczenie ilości odpadów.

Podstawową zasadą recyklingu jest maksymalne wykorzystanie dostępnych odpadów przy jak najmniejszym nakładzie energetycznym i surowcowym. Za logo recyklingu przyjęto trzy strzałki obrazujące przepływ przetwarzanych odpadów.

proces recyklingu

Co może podlegać procesowi recyklingu?

Największą część pozyskiwanych do recyklingu odpadów stanowią śmieci z gospodarstw domowych. Mieszkańcy w celu uzyskania niższej ceny za wywóz nieczystości mogą się zobowiązać do ich segregacji. Na osiedlach ustawiane są oznakowane odpowiednimi kolorami kontenery, a w przypadku domków jednorodzinnych często zdarzają się oznakowane worki, które w odpowiednim terminie wystawiane są przed posesję. Odpady dzielone są na 4 podstawowe grupy:

 • papier - kontener lub worki w kolorze niebieskim,

 • plastik - kontener lub worki w kolorze żółtym,

 • szkło - kontener lub worki w kolorze zielonym (szkło kolorowe) lub biały (szkło białe),

 • metale - kontener lub worki w kolorze czerwonym lub pomarańczowym.

Dodatkowo na osiedlach domków jednorodzinnych dostarczane są do każdej posesji małe kontenery lub worki w kolorze brązowym, które przeznaczone są na odpady biodegradowalne tj. resztki żywności, trawa, chwasty oraz inne odpady z ogrodów.

Często zdarza się również że nie ma osobnych pojemników na metale, które w takim wypadku należy wyrzucać łącznie z plastikami. Dodatkowo z reguły pojawia się jeden pojemnik na szkło.

Szczegółowy wykaz rzeczy, które możemy poddać procesowi recyklingu i wrzucać do odpowiedniego kontenera, znajdziemy na plakatach, które można pobrać z internetu lub uzyskać w zakładzie oczyszczania miasta.

proces recyklingu 

Proces recyklingu - jakie wyróżniamy rodzaje?

W zależności od wybranego kryterium możliwe jest wyróżnienie różnych rodzai recyklingu.

Jeśli weźmiemy pod uwagę specyfikę obróbki, możemy wyróżnić szereg procesów recyklingu:

 • termiczny - polega on na pozyskiwaniu energii w procesie spalania odpadów,

 • materiałowy - odzyskiwanie tworzyw z odpadów oraz ich powtórne przetwarzanie,

 • organiczny - odpady podlegają obróbce tlenowej lub beztlenowej w warunkach kontrolowanych przy użyciu mikroorganizmów. Produktem końcowym tych działań może być materia organiczna lub metan,

 • chemiczny - pozyskane odpady przetwarzane są na produkty o innych właściwościach fizyczno-chemicznych,

 • surowcowy - polega na przetworzeniu odpadów do postaci pierwotnej - tej, z której zostały wytworzone.

Recykling można również podzielić ze względu na jego zastosowanie. W takim wypadku wyróżniamy:

 • ponowne użytkowanie - odpady są pozyskiwane, aby je ponownie wprowadzić do produkcji - przykładem mogą być wraki samochodów,

 • dalsze zastosowanie - po różnego rodzaju obróbce przetworzone odpady znajdują nowe zastosowanie,

 • ponowne zastosowanie - po niewielkiej obróbce odpad będzie wykorzystywany w tym samym celu.

Etapy procesu recyklingu

 • Etap 1: segregacja - na etapie tym należy dokonać pogrupowania odpadów ze względu na ich rodzaj. Najlepszym i najtańszym sposobem jest segregacja najbliżej miejsca wytworzenia czyli w gospodarstwach domowych czy też firmach. Dzięki wczesnej segregacji śmieci są mniej zanieczyszczone niż w przypadku gdyby segregacja miała miejsce na późniejszym etapie.

 • Etap 2: rozdrabnianie - posegregowane odpady nie mogą zostać przetwarzane w obecnej postaci, ponieważ ich wielkość i formy są różnorodne, w związku z czym konieczne jest ich rozdrobnienie, które odbywa się w specjalnych młynach. Dodatkowo rozdrobnienie materiału ułatwia jego transport.

 • Etap 3: mycie. Plastikowe i szklane odpady z reguły są zanieczyszczone, dlatego też konieczne jest ich umycie. Mycie odbywa się w specjalnych wannach, w których znajdują się środki czyszczące. Po myciu odpady są osuszane.

 • Etap 4: wytaczanie. Na tym etapie wytwarzany jest produkt końcowy. Nadawany jest mu odpowiedni kształt czy też kolor.

 • Etap 5: pozostałe - procesrecyklingu powinien również spełniać funkcje magazynowe czy zabezpieczające. Możliwe, a nawet pożądane jest występowanie urządzeń pomocniczych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów