0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czym zajmuje się agent nieruchomości? Czym jest wartość odtworzeniowa i rzeczywista nieruchomości?

Wielkość tekstu:

Na rodzimym rynku nieruchomości funkcjonują podmioty, które chcą sprzedać dom, mieszkanie lub działkę, albo je kupić. To deweloperzy, spółdzielnie mieszkaniowe oraz agenci nieruchomości. Zobacz, czym zajmuje się agent dokonujący pośrednictwa w obrocie nieruchomościami oraz jak szacowana jest wartość rzeczywista i odtworzeniowa nieruchomości.

Agent nieruchomości i zakres jego kompetencji

Agent nieruchomości to inaczej pośrednik, który zajmuje się kojarzeniem ze sobą dwóch stron – kupujących i sprzedających. Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami, działalność gospodarcza pośrednika w obrocie nieruchomościami, pośrednik jest przedsiębiorcą, który w ramach swojej działalności podejmuje się określonych czynności. Art. 179b wskazuje na istotę pośrednictwa, które polega na odpłatnym wykonywaniu działań zmierzających do zawarcia przez inne osoby umów:

  • nabycia lub zbycia prawa do nieruchomości,
  • nabycia lub zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
  • najmu lub dzierżawy nieruchomości lub ich części,
  • innych niż określone powyżej umowy, których przedmiotem są prawa do nieruchomości lub ich części.

W swojej pracy agent pozyskuje oferty sprzedaży nieruchomości, obsługuje klientów, chcących sprzedać mieszkanie lub dom, a także szuka odpowiedniego lokum na zlecenie klientów. Przygotowuje oferty sprzedaży i publikuje je w internecie czy gazetach. Utrzymuje stały kontakt z właścicielem danej nieruchomości i potencjalnymi klientami. Wspomaga także w dopełnianiu formalności związanych z zawarciem aktu notarialnego kupna-sprzedaży nieruchomości. Za swoją pracę pobiera zwykle prowizję za sfinalizowaną transakcję – procent od ceny transakcyjnej.

Podczas przygotowania ofert sprzedaży nieruchomości agent określa wartość nieruchomości – rzeczywistą i rynkową oraz odtworzeniową. Sprawdź, czym różnią się wysokość rynkowa i rzeczywista, oraz kiedy rekomendowane jest szacowanie wartości nieruchomości z wykorzystaniem podejścia odtworzeniowego.

Wartość rzeczywista, wartość rynkowa nieruchomości i wartość odtworzeniowa

Przy ustalaniu ceny nieruchomości w ofertach sprzedaży agenci korzystają z różnych metod. Istnieją trzy podejścia szacowania wartości lokalu mieszkalnego:

  • Wartość rynkowa – wartość nieruchomości na podstawie realnej wartości mieszkania czy domu w porównaniu z innymi podobnymi lokalami na rynku.
  • Wartość odtworzeniowa – czyli kwota, jaką trzeba zapłacić za nabycie gruntu oraz wybudowanie budynków i innych obiektów, by mieć taką nieruchomość, jaka jest wyceniana.
  • Wartość rzeczywista – wartość odtworzeniowa z uwzględnieniem stopnia zużycia technicznego.

Wartość rzeczywista a odtworzeniowa różnią się względem siebie. Wartość rzeczywista to wartość odtworzeniowa nieruchomości pomniejszona o jej faktyczne zużycie.

Czym jest wartość odtworzeniowa nieruchomości? Jak się ją wylicza?

Wartość odtworzeniowa nieruchomości może być wykorzystywana nie tylko przy ustalaniu ceny ofertowej domu czy mieszkania, ale i sumy ubezpieczenia. Wówczas stawka odtworzeniowa odpowiada kosztom przywrócenia ubezpieczonego mienia do stanu sprzed zaistnienia szkody, np. pożaru, powodzi czy zalania. Obejmuje koszty naprawy, remontu lub całkowitej odbudowy w tym samym miejscu, o takiej samej konstrukcji i z wykorzystaniem tych samych materiałów.

Przy szacowaniu wartości odtworzeniowej mieszkania czy domu wykorzystuje się różne techniki:

  • szczegółową – wartość odtworzenia określa się na podstawie ilości niezbędnych do wykonania robót budowlanych oraz cen jednostkowych takich robót,
  • elementów scalonych – gdzie koszt odtworzenia ustalany jest na podstawie ilości scalonych elementów robót budowlanych oraz cen scalonych elementów takich robót,
  • wskaźnikowej – koszt odtworzenia wyliczany jest jako iloczyn ceny wskaźnikowej oraz liczby jednostek odniesienia, dla których została ustalona cena.

Jak kupić ubezpieczenie nieruchomości? Ustal sumę ubezpieczenia na podstawie wartości nieruchomości

Przy ustalaniu sumy ubezpieczenia podczas wykupywania polisy agenci ubezpieczeniowi radzą uwzględnianie wartości odtworzeniowej nieruchomości. Zaniżanie jej powoduje, że w przypadku wystąpienia szkody oszacowane odszkodowanie może być niewspółmiernie niskie w porównaniu z kosztami odtworzenia stanu nieruchomości. Co za tym idzie, ubezpieczyciel nie wypłaci odszkodowania, którego wysokość byłaby satysfakcjonująca i umożliwiająca doprowadzenie nieruchomości do stanu sprzed zaistnienia szkody.

Artykuł sponsorowany

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów