0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dofinansowanie na poprawę BHP w firmie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od 1 czerwca przedsiębiorcy mogą składać do ZUS-u wnioski o wsparcie finansowe na działania dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej. Kto może wziąć udział w konkursie? W jakiej wysokości może zostać przyznane dofinansowanie na poprawę BHP? Szczegóły poniżej!

Co będzie przedmiotem dofinansowania?

Płatnicy składek mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów dotyczących poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz redukcji niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.

Jak czytamy na stronie ZUS-u: „dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w następujących obszarach technicznych:

 • bezpieczeństwo instalacji technicznych, maszyn, urządzeń i miejsc pracy;
 • urządzenia chroniące przed hałasem i drganiami mechanicznymi oraz promieniowaniem elektromagnetycznym;
 • oświetlenie miejsc i stanowisk pracy oraz ochrona przed promieniowaniem optycznym;
 • ochrona przed energią elektryczną i elektrycznością statyczną;
 • urządzenia oczyszczające i uzdatniające powietrze, urządzenia mechanicznej wentylacji powietrza;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy na wysokości, w zagłębieniach i innych strefach pracy;
 • sprzęt i urządzenia służące ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego;
 • sprzęt i urządzenia służące poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne i szkodliwe czynniki biologiczne;
 • środki ochrony indywidualnej”.

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie na poprawę BHP w firmie?

W konkursie mogą wziąć udział płatnicy składek spełniający określone warunki. Dotyczy to przedsiębiorców, którzy:

 • nie posiadają zaległości w opłacaniu składek społecznych, składek zdrowotnych oraz podatków;
 • nie znajdują się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem;
 • nie wnioskują o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia wypłaty przez ZUS całości ostatniego dofinansowania;
 • nie ubiegają się o kolejne dofinansowanie przed upływem 3 lat od dnia zwrotu dofinansowania, do którego został zobowiązany.

Co ważne, wszystkie te warunki muszą zostać spełnione łącznie.

Wnioski o dofinansowanie na poprawę BHP w firmie można składać do 30 czerwca. Wsparcie przyznawane jest na działania realizowane w 2022 roku. Wysokość dofinansowania zależy od liczby osób podlegających ubezpieczeniom społecznym w dniu złożenia wniosku, nie może być niższa niż 5000 zł.

Wnioski o dofinansowanie na poprawę warunków BHP składa się do 30 czerwca.

Płatnicy składek mogą skorzystać z pomocy w utrzymaniu prawidłowych warunków pracy i niwelowaniu ryzyka związanego z wystąpieniem wypadków w firmie. Ważne jest spełnienie określonych warunków oraz złożenie wniosku o dofinansowanie maksymalnie do 30 czerwca 2021 roku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów