Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Dwa telefony w jednoosobowej działalności gospodarczej a koszty

Czy prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą podatnik może posiadać dwa telefony komórkowe zarejestrowane na firmę? Sprawa jest prosta, jeżeli są one przeznaczone tylko na potrzeby rozmów wykonywanych na rzecz przedsiębiorstwa nie ma wówczas żadnych zastrzeżeń, co do posiadania dwóch firmowych telefonów komórkowych.

Według ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodu są:

  • faktycznie poniesione wydatki;
  • poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów;
  • wydatki, które nie są zawarte w wykazie kosztów niestanowiących kosztów uzyskania przychodu w art. 23 ust. 1;

Podczas kontroli organów skarbowych największe wyzwanie może stanowić wykazanie, że wykorzystywane telefony komórkowe spełniają warunek wydatków ponoszonych w celu uzyskania przychodu. Podatnik musi wykazać, iż użytkuje je tylko i wyłącznie na potrzeby przedsiębiorstwa.

Przykład: Jeden telefon może służyć do załatwiania spraw biurowych, a drugi do kontaktu z klientami i obsługi np. serwisu. Jednak należy pamiętać, że im więcej telefonów zarejestrowanych na firmę, tym trudniej podatnikowi będzie wytłumaczyć, że w 100% służą tylko prowadzonej działalności gospodarczej.

Jeżeli podczas kontroli urzędnika skarbowego wyjdzie na jaw (z bilingów), iż z telefonu służbowego wykonywane były rozmowy prywatne, może to nieść za sobą pewne konsekwencje. Z przepisów ustawy o PIT wynika, iż w przypadku stwierdzenia niewykorzystywania aparatów telefonicznych dla celów prowadzonej działalności gospodarczej, lecz w celach osobistych podatnika, pracowników lub innych osób, nie można uznać związanych z nimi wydatków za koszty uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 pkt 49). Wówczas, może zostać nakazane podatnikowi pomniejszenie kosztów o wydatki poniesione na rozmowy prywatne oraz przeliczenie abonamentu proporcjonalnie do ilości wykonanych połączeń służbowych.

W powyższej sytuacji najlepszym rozwiązaniem będzie rozliczanie telefonów służbowych na podstawie bilingów, a proporcjonalnie do rozmów - abonamentu. Bezpieczniejsze jest jednak posiadanie osobno telefonu prywatnego oraz zarejestrowanego na firmę, ponieważ wtedy wydatki związane z abonamentem i kosztami połączeń bez problemu można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów działalności gospodarczej.