Poradnik Przedsiębiorcy

Podatnicy zwolnieni z VAT a procedura MOSS

Nowy rok przyniósł ze sobą rewolucję odnośnie aspektów księgowości i podatków, a zmiany dotyczą fakturowania niektórych usług dla konsumentów z Unii Europejskiej.

Procedura MOSS - o co chodzi?

Procedura MOSS przeznaczona jest dla przedsiębiorców świadczących usługi elektroniczne, telekomunikacyjne oraz nadawcze dla osób prywatnych, czyli ostatecznych konsumentów, z innych krajów UE. W takiej sytuacji zmieniło się miejsce świadczenia usług - do końca roku miejscem świadczenia takich usług była Polska, więc na fakturze należało umieścić stawkę VAT krajową (zazwyczaj 23%).

Od nowego roku miejscem świadczenia takich usług jest kraj nabywcy, a co za tym idzie - sprzedaż taką należy opodatkować po obowiązujących tam stawkach VAT. Wprowadza to niemałe zamieszanie, bo z tego wynika, że podatnik sprzedający usługi elektroniczne dla osób prywatnych w UE, musiałby się rejestrować jako czynny podatnik VAT w każdym kraju, w którym świadczy te usługi.

Ustawodawcy wyszli jednak naprzeciw oczekiwaniom podatników i przygotowali ogromne ułatwienie w tej materii. Mianowicie, wprowadzona została tak zwana procedura MOSS (Mini One Stop Shop). W każdym kraju powstał punkt kompleksowej obsługi podatników w tej kwestii. Dzięki temu polscy podatnicy chcący skorzystać z tego ułatwienia mogą zarejestrować się tylko raz oraz składać deklaracje dotyczące faktur objętych procedurą MOSS tylko do jednego urzędu - II Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście.

Procedura MOSS a podatnicy zwolnieni z VAT

Co jednak w sytuacji, gdy usługi elektroniczne, telekomunikacyjne lub nadawcze dla osób prywatnych z UE świadczy podatnik, który jest w Polsce zwolniony z VAT? Nie jest przewidziany żaden limit obrotów w tych transakcjach, które byłyby zwolnione z obowiązku opodatkowania, więc opodatkowaniu według procedury MOSS podlega każda transakcja.

Ministerstwo Finansów poinformowało na swojej stronie internetowej, że problem ten był przedmiotem analizy na przełomie roku - państwa członkowskie nie wypracowały jednolitego stanowiska w tej sprawie. Z ostatnich ustaleń Komisji Europejskiej wynika, że podatnicy zwolnieni z VAT przy sprzedaży krajowej mogą zachować to zwolnienie, jednocześnie rozliczając się  poprzez MOSS z należnego VAT z usług elektronicznych, telekomunikacyjnych lub nadawczych świadczonych dla osób prywatnych z innych krajów UE. Prawo do rejestracji w MOSS, jak już wcześniej wspomniano, jest dobrowolne.

Przy rejestracji w MOSS podatnik powinien użyć numeru NIP, na podstawie którego został zarejestrowany dla potrzeb VAT - przedsiębiorca zwolniony z VAT, mimo że nie posługuje się numerem NIP dla potrzeb podatku VAT w Polsce, powinien go użyć przy rejestracji w MOSS.

Procedura MOSS - co z zapłaconym podatkiem VAT

Podatnicy zwolnieni z podatku od towarów i usług nie mają możliwości odliczania VAT z faktur dotyczących kosztów uzyskania przychodów. W związku z tym zapłacony podatek VAT od transakcji rozliczanych poprzez procedurę MOSS stanowi koszt uzyskania przychodów, a dzięki temu, zmniejszy się wysokość dochodów do opodatkowania.