0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura wystawiana przez nievatowców - warto wiedzieć

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy będący podatnikami zwolnionymi z VAT wciąż mają niekiedy wątpliwości w kwestii wystawiania faktury bez VAT. Sprawdź, czy podatnicy zwolnieni z VAT wystawiają fakturę oraz jakie jakie elementy powinna zawierać faktura wystawiana przez nievatowców!

Kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury?

Co do zasady przedsiębiorcy mają obowiązek wystawienia faktury w sytuacji, gdy sprzedaż występuje na rzecz firm. Ostateczny termin wystawienia faktury upływa 15 dnia miesiąca, który następuje po miesiącu sprzedaży – tu jednak należy pamiętać, że w ustawie przewidziano wyjątki od tej reguły. Dodatkowo zgodnie z art. 106b ust. 3 ustawy o VAT obowiązek wystawienia faktury może zaistnieć z uwagi na zgłoszenie żądania nabywcy towaru lub usługi, o ile żądanie to zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę bądź otrzymano całość lub część zapłaty.

Podmiotowe zwolnienie z VAT upoważnia do wystawienia faktury?

Przedsiębiorcy zwolnieni podmiotowo z podatku od towarów i usług mogą wystawić fakturę bez względu na to, czy rejestrowali się w urzędzie skarbowym na druku VAT-R jako podatnicy VAT korzystający ze zwolnienia, czy też nie.

Należy jednak pamiętać, że aby korzystać ze zwolnienia podmiotowego łączna kwota sprzedaży z poprzedniego roku podatkowego nie może przekroczyć 200 000 zł. Co nie oznacza, że tylko przedsiębiorcy, którzy przekroczyli tę kwotę mogą się rejestrować. W przypadku podjęcia decyzji o rejestracji należy wszelkie formalności załatwić w urzędzie skarbowym, uzupełniając formularz VAT-R. Dla chcących zarejestrować się jako podatnik VAT zwolniony istotna jest część C, gdzie należy zaznaczyć kwadrat przy pozycji nr 30, a mianowicie: "podatnik będzie korzystał (korzysta) ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 1 lub 9".

Faktura wystawiana przez nievatowców – co powinna zawierać?

Podatnicy zwolnieni podmiotowo i przedmiotowo z VAT, powinni na wystawianej fakturze wskazać:

 • przepis ustawy albo aktu wydanego na podstawie ustawy, na podstawie którego stosują zwolnienie od podatku,
 • przepis dyrektywy 2006/112/WE, który zwalnia od podatku daną dostawę towarów lub takie świadczenie usług, lub
 • inną podstawę prawną wskazującą na to, że dostawa towarów lub świadczenie usług korzysta ze zwolnienia.

Obowiązek zawarcia podstawy zwolnienia z VAT nie dotyczy podatników zwolnionych podmiotowo. 

Co istotne, faktura wystawiana przez nievatowców zgodnie z art. 106e ust. 4 pkt 3 nie zawiera informacji o:

 • stawce podatku,
 • sumie wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwocie podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Przepisy ustawy w kwestii faktur wystawianych przez podatników zwolnionych z VAT precyzuje Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur stanowiąc, że faktura nievatowca powinna zawierać:

 • datę wystawienia,
 • numer kolejny,
 • imiona i nazwiska lub nazwy podatnika i nabywcy towarów lub usług oraz ich adresy,
 • nazwę (rodzaj) towaru lub usługi,
 • miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cenę jednostkową towaru lub usługi,
 • kwotę należności ogółem,
 • wskazanie przepisu ustawy, aktu wydanego na podstawie ustawy, przepisu dyrektywy 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej lub innej podstawy prawnej, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku (punkt ten nie dotyczy podatników podmiotowo zwolnionych).

Jak wystawić fakturę będąc nievatowcem?

Informację o zwolnieniu z VAT w systemie wFirma.pl należy wprowadzić w zakładce USTAWIENIA » PODATKI » PODATEK VAT, gdzie należy odznaczyć opcję PŁATNIK VAT. Dodatkowo należy określić PODSTAWĘ PRAWNĄ ZWOLNIENIA Z VAT.

Faktura wystawiana przez nievatowców

W celu wystawienia faktury bez VAT należy przejść do zakładki PRZYCHODY » SPRZEDAŻ » WYSTAW » FAKTURĘ (bez VAT) i w pojawiającym się oknie należy uzupełnić wszystkie wymagane pola.

Faktura wystawiana przez nievatowców

Po zapisaniu przychód z faktury znajdzie się w 7. kolumnie KPiR - wartość sprzedanych towarów i usług lub w Ewidencji przychodów (w przypadku zryczałtowanego podatku dochodowego).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów