0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak zaksięgować wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło w KPiR?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy w wielu sytuacjach zatrudniają pracowników na podstawie umowy o dzieło. Wynagrodzenie z tytułu umowy wypłacone zleceniobiorcy może stanowić koszt pracodawcy. Sprawdź, jak wydatek ten ująć w KPiR.

Księgowanie umowy o dzieło - przychód dziełobiorcy

W myśl przepisów Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej.

Wynagrodzenie z tytułu umowy - księgowanie w KPiR

Przedsiębiorca aby móc zaliczyć wypłacone wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło do kosztów uzyskania przychodu, musi dokonać faktycznej wypłaty wynagrodzenia zatrudnionym (data wystawienia rachunku jest w  tym przypadku bez znaczenia).

Ważne!

Jak wynika z art. 23 ust. 1 pkt 55 updof, do kosztów podatkowych nie zalicza się niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułów określonych m.in. w art. 13 pkt 2 i 4-9 (w tym również wypłat, świadczeń oraz innych należności z tytułu umowy o dzieło).

Wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło należy zaksięgować w kolumnie 12 lub 13 podatkowej księgi przychodów i rozchodów w kwotach brutto (tj. z zawartym w nich podatkiem dochodowym należnym od osób wykonujących dzieło)

Co do zasady wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło księgowane są do kolumny 12 KPiR - wynagrodzenia w gotówce i naturze. Jednakże w przypadku umów zawieranych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą należy ująć je w kolumnie 13 (jako tzw. usługi obce). Natomiast gdy wykonawca dzieła jest podmiotem nieprowadzącym działalności gospodarczej, to wypłacane mu wynagrodzenie powinno zostać ujęte w kolumnie 12 księgi

Co do zasady wydatki z tytułu wynagrodzenia należy ująć w KPiR w dacie ich wypłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów