Poradnik Przedsiębiorcy

Na jaki czas może być zawarta umowa o dzieło?

Mam zaprojektować pokoje w nowym hotelu. Z inwestorami mam podpisać umowę o dzieło. Na jaki czas może być zawarta umowa o dzieło? Czy w umowie musi zostać podany konkretny termin? Czy umowa o dzieło może zostać zawarta na czas nieograniczony?

Tomasz, Kalisz

 

Dokładnych regulacji dotyczących umowy o dzieło należy szukać w Kodeksie cywilnym.

Przepisy ww. ustawy nie wprowadzają żadnych ograniczeń pod względem czasowym. Oznacza to, że umowa o dzieło może być zawarta na taki czas, jaki ustalą ze sobą strony. Biorąc jednak pod uwagę praktyczne aspekty, nie należy zawierać jej na czas nieograniczony.

Najczęściej strony określają konkretny termin, w jakim dzieło ma być ukończone i wydane zamawiającemu.