0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kiedy wydatki na siłownię stanowią koszt podatkowy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Multisport, abonament na siłownię czy basen co do zasady nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w jednoosobowej działalności gospodarczej. Tego typu wydatki uznawane są zazwyczaj za wydatki o charakterze prywatnym przedsiębiorcy. Od tej reguły istnieją jednak wyjątki – sprawdź, kiedy wydatki na siłownię stanowią koszt i kto może ująć w kosztach wydatki na karty sportowe czy przyrządy do ćwiczeń!

Koszty uzyskania przychodów w jednoosobowej działalności gospodarczej

Jednoosobowa działalność gospodarcza to szczególny rodzaj firmy. Prowadzona przez jedną osobę fizyczną powoduje, że jej właściciel musi nauczyć się rozróżniać wydatki osobiste od prywatnych. Wielu przedsiębiorców, dokonując różnego rodzaju zakupów, bierze faktury na firmę i później zastanawia się, czy dany wydatek może stanowić koszt w działalności. Takie postępowanie nie powinno mieć miejsca, ponieważ co do zasady powinniśmy prosić sprzedawcę o wystawienie faktury na dane firmowe wyłącznie wtedy, gdy dany zakup bezpośrednio lub pośrednio związany jest z prowadzonym biznesem.

Przede wszystkim zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o PIT kosztami uzyskania przychodów są wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem wymienionych w art. 23 tej ustawy. Art. 23 to katalog wydatków, które z całą pewnością nie mogą stanowić kosztów podatkowych, jednak trzeba mieć na uwadze, że jest również wiele kosztów nieujętych w tym katalogu, które również wykluczone są z możliwości ujęcia ich w PKPiR.

Wydatek zaliczony do kosztów uzyskania przychodów musi być udokumentowany w sposób właściwy i zgodny z obowiązującymi przepisami.
Na przestrzeni lat na podstawie wydawanych interpretacji przez organy podatkowe wykształciła się praktyka wskazująca, jakie wydatki można ująć w podatkowej księdze przychodów i rozchodów jako koszty, a które z nich należą do katalogu wydatków osobistych przedsiębiorcy.

 

Kiedy wydatki na siłownię stanowią koszt uzyskania przychodów?

Aby przedsiębiorca mógł zaliczyć do kosztów firmowych wydatki poniesione na karnety sportowe czy przyrządy do ćwiczeń, konieczne jest wykazanie, że dany wydatek jest ściśle związany z prowadzoną działalnością gospodarczą i nie ma charakteru osobistego.

Nie każdy rodzaj działalności jest związany z potrzebą regularnych ćwiczeń. Jeżeli np. programista zakupi dla siebie karnet na basen w celach zdrowotnych, z uwagi na to, że większą część dnia spędza w pozycji siedzącej przy komputerze, to będzie to dla niego wydatek o charakterze prywatnym.

Wszystkie koszty poniesione w ramach ochrony zdrowia przedsiębiorcy uznawane są bowiem przez urzędy skarbowe za wydatki o charakterze osobistym. Celem tego typu wydatków jest zachowanie obecnego stanu zdrowia lub jego polepszenie, trudno więc byłoby wykazać związek z pozyskaniem, zabezpieczeniem albo zachowaniem źródła przychodów. Podobnie jest z wydatkami na karnety na siłownię, basen i różnego rodzaju zajęcia sportowe mające na celu utrzymanie bądź poprawę kondycji fizycznej, a co za tym idzie również zdrowia. Co do zasady, tego typu wydatki nie będą kosztem w jednoosobowej działalności gospodarczej, co potwierdza interpretacja indywidualna z 16 stycznia 2019 r. wydana przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, nr 0115-KDIT2-3.4011.383.2018.2.AW. Przedmiotem interpretacji było zapytanie masażysty o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na ubrania sportowe, karnet na siłownię itp.:

„Niewątpliwie, w wykonywanym przez Wnioskodawcę zawodzie, dbałość o tężyznę fizyczną jest bardzo ważna, jednakże nie można tu mówić o sytuacji znacząco odbiegającej od ogólnie przyjętych norm społecznych. Wydatki związane z uczęszczaniem na siłownię mają charakter wydatków osobistych, związanych z poprawą kondycji fizycznej i w konsekwencji nie można ich uznać za ściśle związane z działalnością prowadzoną przez Wnioskodawcę. Celem poniesionego wydatku jest zachowanie obecnego stanu zdrowia lub jego polepszenie, zatem trudno uzasadnić związek z uzyskanymi przychodami”.

Wyjątkiem od powyższej zasady są zawody, w których utrzymanie dobrej kondycji fizycznej jest podstawą, takie jak np. trener personalny, instruktor fitness, instruktor pływania, tancerz, sportowiec, ochroniarz itd. W przypadku tego typu usług, wykonywanie danego zawodu, a co za tym idzie osiąganie przychodów z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wydaje się wręcz niemożliwe. Zaliczenie karnetu na siłownię czy zakup bieżni przez osobę zarabiającej dzięki swojej dobrej kondycji fizycznej nie powinno zostać podważone przez żaden organ podatkowy w razie ewentualnej kontroli. Przedsiębiorca może bowiem w łatwy i oczywisty sposób wykazać zasadność wydatków i ich związek z wykonywaną pracą oraz przychodem uzyskiwanym z tytułu prowadzenia firmy.

Multisport, abonament na siłownię i basen dla pracowników

Wszelkie benefity dla pracowników stanowią koszt uzyskania przychodów w działalności. Zapewnienie pracownikom różnego rodzaju pozapłacowych dodatków z całą pewnością dobrze wpływa na ich motywację do pracy i powoduje, że są skłonni dłużej dla nas pracować. Osoba zadowolona z warunków pracy lepiej wykonuje swoje obowiązki, przez co jej wkład w rozwój firmy jest większy. O dobrych specjalistów na rynku coraz trudniej, dlatego wszelkie sposoby pozyskania i utrzymania dobrych pracowników można uznać za wydatki poniesione w celu pozyskania i zabezpieczenia źródła przychodów. 

Możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów karnetów na siłownię, basen i na inne formy aktywności fizycznej dla pracowników w części sfinansowanej przez pracodawcę została potwierdzona w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 czerwca 2017 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.66.2017.1.BJ.

Sprawa dotyczyła spółki komandytowej planującej wprowadzenie pozapłacowych świadczeń, a dokładnie karty multisport finansowanej w 50% przez pracodawcę i w 50% przez pracowników korzystających z dodatkowych świadczeń. Zadano pytanie, czy spółka ma prawo zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki na te karnety w odpowiedniej proporcji i kiedy wydatki na siłownię stanowią koszt firmowy?

Organ podatkowy potwierdził stanowisko spółki, że tego typu wydatki na rzecz pracowników w postaci zakupu świadczeń (karnetów) sportowych są pośrednio związane z prowadzoną przez tę spółkę działalnością. Uznał, że korzystanie przez pracowników z tego typu świadczeń służy integracji i poprawie komunikacji wewnętrznej pracowników, sprzyja zwiększeniu wydajności i efektywności pracy, zintegrowaniu pracowników z pracodawcą, co w konsekwencji przekłada się na wysokość osiąganych przez tę Spółkę przychodów. W związku z powyższym zachodzą przesłanki uprawniające do zaliczenia tego typu wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów