0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wydatki na siłownię w kosztach firmy wraz z opłatami za basen i karate

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W niektórych sytuacjach przedsiębiorca może zaliczyć wydatki na siłownię w kosztach uzyskania przychodu. Podobnie jest w przypadku poniesionych opłat za basen czy sztuki walki. Jednakże wszystko zależy od specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej i udowodnienia, że poniesiony wydatek nie miał charakteru osobistego, a był związany z prowadzoną działalnością. Przeczytaj nasz artykuł i dowiedz się, kiedy wydatki tego typu przedsiębiorca może ująć w kosztach firmy.

Jakie wydatki można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z ponoszeniem różnego rodzaju wydatków. Przy zaliczaniu ich do kosztów uzyskania przychodu przedsiębiorca musi pamiętać, że podstawę opodatkowania mogą obniżać jedynie te, które rzeczywiście mają związek z prowadzoną działalnością oraz spełniają przesłanki wymienione w art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Zgodnie ze wspomnianym przepisem, do kosztów podatkowych zaliczone mogą zostać wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich źródła, z wyjątkiem tych, które wymienia art. 23 ustawy o PIT. Ponadto ważne jest, by były one właściwie udokumentowane.

Czy można ująć wydatki na siłownię w kosztach uzyskania przychodów razem z opłatami za basen i sztuki walki?

Zgodnie z indywidualną interpretacją Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie z 10 marca 2010 roku (sygn. IPPB1/415-17/10-2/AM) “(...) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23. (...) sformułowanie „w celu” należy rozumieć dążenie do osiągnięcia jakiegoś stanu rzeczy (przychodu), a dążenie podatnika ma przymiot „celowości”, jeżeli na podstawie dostępnej wiedzy o związkach przyczynowo-skutkowych można zasadnie uznać, że poniesiony koszt może przynieść oczekiwane następstwo (przychód).

Zatem, możliwość kwalifikowania konkretnego wydatku jako kosztu uzyskania przychodu, uzależniona jest od rzetelnej i całościowej oceny tego, czy w świetle wszystkich występujących w sprawie okoliczności w momencie dokonywania wydatku, będzie on miał odzwierciedlenie w przychodach. Obowiązkiem podatnika, jako odnoszącego ewidentną korzyść z faktu zaliczenia określonych wydatków w poczet kosztów uzyskania przychodów, jest wykazanie związku pomiędzy poniesieniem kosztu a uzyskaniem przychodu, zgodnie z dyspozycją przepisu wyrażonego w art. 22 ust. 1 powołanej ustawy”.

Reasumując, odpowiedź na  postawione pytanie, czy wydatki na siłownię, basen lub sztuki walki mogą stanowić koszt uzyskania przychodów, nie jest jednoznaczna. Możliwość zakwalifikowania tego typu wydatków do kosztów uzyskania przychodów zależy od tego, czym dokładnie zajmuje się przedsiębiorca. W tym wypadku ważne jest bowiem określenie, czy wydatki na siłownię lub basen zostały poniesione w celach związanych z osiągnięciem przychodu, czy też noszą one znamiona wydatku prywatnego.

Zgodnie z powyższą interpretacją Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie, w sytuacji gdy przedsiębiorca prowadzi koncesjonowaną działalność gospodarczą polegającą na ochronie osób zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, wydatki na siłownię, basen czy sztuki walki mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu. We wspomnianej wyżej interpretacji indywidualnej czytamy, iż specyfika tego typu działalności “pozwala na uznanie wydatków ponoszonych na basen, siłownię i sporty walk mających na celu utrzymanie dobrej kondycji fizycznej (...) do kosztów działalności gospodarczej”.

Ujęcie wydatków za siłownię czy naukę sztuk walki w koszty uzyskania przychodów będzie miało uzasadnienie również, jeśli przedsiębiorca jest ratownikiem czy ochroniarzem, ale także jeżeli działa jako trener personalny lub instruktor fitness. W tych zawodach przedsiębiorca ma wręcz obowiązek stałego utrzymywania sprawności fizycznej oraz dbania w szczególny sposób o kondycję fizyczną, dlatego też w takim przypadku zaliczenie ww. wydatków nie powinno budzić wątpliwości organów skarbowych.

Inaczej sprawa wygląda w przypadku działalności niezwiązanych z koniecznością utrzymywania sprawności fizycznej. W takim wypadku wydatki na siłownię czy basen zostaną uznane za wydatki o charakterze prywatnym przez wzgląd na brak związku z osiąganym przychodem, przez co nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów