0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kosiarka w firmie - jak rozliczyć jej zakup?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Obecnie na sukces przedsiębiorstwa składa się wiele czynników, jednym z nich jest postrzeganie firmy przez otoczenie. Ocenie podlega nie tylko jakość oferowanych towarów czy usług, lecz także postawa w stosunku do środowiska czy dbałości o wygląd użytkowanych nieruchomości. Coraz więcej firm dba o to, by jak najlepiej prezentować się wizualnie. Czy zakupiona w tym celu kosiarka może stanowić koszt uzyskania przychodu? Zachęcamy do lektury, odpowiedź na to pytanie w naszym artykule.

Koszty uzyskania przychodu

Zgodnie z art. 22 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty uzyskania przychodu to koszty poniesione w celu zachowania lub zabezpieczenia źródła przychodu lub w celu osiągnięcia przychodów. Ustawa nie określa jednoznacznie, co może zostać uznane za koszt uzyskania przychodu, a wynika to z nieograniczoności zdarzeń gospodarczych. W związku z niejednoznacznością terminu “koszt uzyskania przychodu” należy każdy wydatek rozpatrywać indywidualnie, ponieważ w jednym przypadku dany wydatek będzie stanowił koszt uzyskania przychodu, a w innym nie.

Wydatki na założenie i pielęgnowanie zieleni

Wydatki poniesione na zagospodarowanie terenów wokół firmy, takie jak nasadzenie trawy, drzew, kwiatów czy krzewów pozostają w związku z osiąganymi przez podatnika przychodami. Warto podkreślić, że są one związane w sposób pośredni z prowadzoną działalnością i nie da się jednoznacznie określić wielkości przychodów, które zostały dzięki nim osiągnięte. Estetyczne i zadbane wnętrze oraz otoczenie firmy ma znaczący wpływ na jej pozytywne postrzeganie przez potencjalnych klientów. Może mieć to przełożenie na zwiększenie liczby zawieranych kontraktów. W związku z tym należy uznać, że wydatki te spełniają przesłanki, by być uznanymi za koszty uzyskania przychodu.

Kosiarka jako koszt uzyskania przychodu

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kętrzynie w Interpretacji indywidualnej o sygnaturze US.III/415-61/05 z dnia 23 stycznia 2006 roku w odpowiedzi na zapytanie odnośnie słuszności zakwalifikowania wydatków na zakup kosiarki jako kosztu uzyskania przychodu potwierdził, że wydatek ten został słusznie zakwalifikowany. Zapytanie dotyczyło słuszności uznania wydatku na zakup kosiarki w celu utrzymania estetycznego wyglądu terenu wokół wynajmowanego pawilonu.

W związku z powyższym, jeśli siedziba firmy ma teren zielony wokół budynku, w celu utrzymania dobrego wizerunku firmy można zakupić kosiarkę, którą zaliczy się do kosztów uzyskania przychodów.

Kosiarka a wydatki na paliwo

Istnieje możliwość odliczenia 100% podatku VAT z faktur za zakupione paliwo do kosiarki wykorzystywanej w działalności gospodarczej. Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy o VAT, odliczenia VAT można dokonać w zakresie w jakim towar czy usługa są wykorzystywane w działalności opodatkowanej. Jeśli więc kosiarka jest wykorzystywana w działalności gospodarczej, podatnikowi od zakupu paliwa przysługuje odliczenie podatku VAT w pełnej wysokości.

Grupowanie KŚT

Kosiarkę należy zakwalifikować do grupy 592 KŚT, związane jest to z przyznaniem kosiarkom w grupowaniu PKWiU 28.30.40.0, który obejmuje urządzenia do pielęgnacji trawników, terenów sportowych oraz parków. Grupowanie PKWiU jest powiązane z grupowaniem KŚT o symbolu 592, które obejmuje maszyny oraz narzędzia pielęgnacyjne.

Amortyzacja kosiarki

Kosiarka czy traktorek do koszenia trawy użytkowany w przedsiębiorstwie dłużej niż rok może zostać wpisany do ewidencji jako środek trwały. Jeśli wartość urządzenia nie przekracza 3 500 zł może zostać dokonana jednorazowa amortyzacja lub też wydatek może zostać uznany za zwykły koszt.

W przypadku, gdy wartość urządzenia będzie wyższa niż 3 500 zł, konieczne jest dokonywanie odpisów amortyzacyjnych. Kosiarkę należy amortyzować według 14% stawki amortyzacyjnej, wynika to z faktu, że urządzenie będzie wykorzystywane sezonowo. Odpisy powinny być dokonywane wyłącznie w okresach użytkowania kosiarki. Wysokość odpisów amortyzacyjnych można dokonywać na dwa sposoby:

  • podział rocznej kwoty odpisu amortyzacyjnego przez liczbę miesięcy w sezonie kiedy kosiarka będzie użytkowana,

  • podział rocznej kwoty odpisu amortyzacyjnego przez 12 miesięcy w roku.

Pierwsza metoda pozwala na szybką amortyzację, druga daje możliwość wydłużenia okresu amortyzacji. W obu przypadkach odpisy amortyzacyjne mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów wyłącznie w miesiącach użytkowania kosiarki do celów działalności gospodarczej.

Przykład 1.

W lipcu została zakupiona kosiarka do koszenia trawy wokół budynku, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza i została wprowadzona do ewidencji środków trwałych. Kosiarka będzie używana od lipca do października. co daje 4 miesiące w roku. Wartość początkowa wynosiła 5 000 zł. Podatnik za 4 miesiące: lipiec, sierpień, wrzesień i październik może dokonać odpisów amortyzacyjnych i zaliczyć je w koszty w wysokości

  • 5 000 x 14% = 700 zł; 700 / 4 miesiące = 175 zł

  • 5 000 x 14% = 700 zł; 700 / 12 miesięcy = 58,33 zł

W miesiącach 1-11 wartość odliczenia: 58,33 zł.

W grudniu wartość odliczenia wynosi 58,37 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów