0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Koszty prowizji bankowej mogą podwyższyć wartość początkową środka trwałego!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakupiłem do firmy zespoły oporowe, które zamierzam wprowadzić do ewidencji środków trwałych oraz amortyzować w czasie. Zakup ten został sfinansowany kredytem. Jak rozliczyć koszty prowizji bankowej pobranej w dniu uruchomienia kredytu?

Wacław, Szczecin

 

W przypadku odpłatnego nabycia środka trwałego, jego wartość początkową stanowi cena nabycia, czyli kwota należna zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem (opłaty, prowizje, ubezpieczenie w drodze, koszt transportu), poniesione do dnia przyjęcia środka trwałego do użytkowania, pomniejszona o VAT podlegający odliczeniu.

W związku z tym, za wartość początkową zespołów oporowych należy przyjąć cenę z dokumentu zakupu (netto - w przypadku czynnego podatnika VAT, brutto - w przypadku podmiotu zwolnionego z VAT), powiększoną o koszty prowizji bankowej.

Od tak ustalonej wartości początkowej należy ustalić odpisy amortyzacyjne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów