Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczanie delegacji w KPiR

Wróciłem właśnie z mojej pierwszej podróży służbowej. Jak powinienem rozliczyć w kosztach działalności gospodarczej przysługujące mi diety oraz wydatki, na które nie posiadam faktur np. paragon za zakup paliwa za granicą?

 Krzysztof, Gorzów Wielkopolski

 

Rozliczanie delegacji odbywa się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego. W ramach delegacji należy rozliczyć wydatki, jakie poniósł Pan podczas podróży nieudokumentowane dowodami księgowymi (fakturami, rachunkami, itp.) oraz przysługujące diety.

Wówczas dokument polecenia wyjazdu służbowego stanowi podstawę dokonania wpisu do KPiR. Jeżeli posiada Pan dokumenty wystawione w obcej walucie, konieczne jest przeliczenie wartości na złote według średniego kursu ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień jego wystawienia.