Poradnik Przedsiębiorcy

Wynajem samochodu jako przychód z działalności

W prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej posiadam samochód firmowy, który wprowadziłem do Ewidencji Środków Trwałych. W ostatnim miesiącu samochód wynająłem, w związku z czym sporządziłem umowę najmu z osobą, która wzięła do użytkowania samochód. Czy płacę od tego podatek? Czy wykazuję to w działalności, pomimo że na co dzień nie świadczę takich usług?

Marek, Chojnów

 

Jeżeli wynajęty został samochód firmowy innej osobie lub też firmie, powinien Pan z tego tytułu wystawić fakturę. Przychód z tego tytułu podlega opodatkowaniu, tak jak inne przychody uzyskiwane z działalności. Powinien być on wykazany w momencie wykonania usługi lub w momencie otrzymania zapłaty, w zależności od tego, co nastąpiło jako pierwsze. Wystawiając obecnie fakturę, proszę w szczególności zwrócić uwagę na datę sprzedaży, która powinna wskazywać na miesiąc, w którym samochód był wynajęty innemu podmiotowi.