0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Kredyt na prywatne mieszkanie z wydzieloną częścią komercyjną

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca, który marzy o własnym M4, może starać się o kredyt na sfinansowanie prywatnego lokum z wydzieloną częścią komercyjną. Czy takiego przedsiębiorcę czeka więcej formalności? Który bank ma najkorzystniejszą ofertę dla firm decydujących się na kredyt hipoteczny? Z czym wiąże się się kredyt na prywatne mieszkanie, w którym część będzie przeznaczona na prowadzenie firmy?

Kredyt hipoteczny dla przedsiębiorcy

Oferta detaliczna banków kwalifikuje działalność gospodarczą jako jeden z podstawowych źródeł dochodów. Przedsiębiorca, który chce skorzystać z kredytu hipotecznego musi jasno określić, czy chce, aby część (i jaka procentowo) była przeznaczona do prowadzenia działalności, czy też kredyt hipoteczny miałby być w całości przeznaczony na sfinansowanie prywatnego mieszkania. Który kredyt jest korzystniejszy? Najczęściej banki nie są skłonne udzielać kredytów małym firmom, które nie mają jeszcze stałych, pewnych zysków, dlatego też marże mogą być wyższe od tych oferowanych prywatnym klientom. Ponadto większość banków oferuje kredyt hipoteczny firmom, które minimum przez 12 miesięcy działają na rynku.

Czas prowadzenia działalności a możliwość otrzymania kredytu hipotecznego

Nie każda firma ma możliwość wzięcia kredytu hipotecznego - wiele banków uzależnia przyznanie kredytu od czasu prowadzenia działalności. Niektóre banki wymagają, aby działalność była prowadzona co najmniej 12 miesięcy, niektóre - 18 miesięcy, inne - 24 miesięcy lub nawet 2 lata..

Kredyt na prywatne mieszkanie z wydzieloną częścią do prowadzenia firmy

W przypadku wielkości użytkowanej powierzchni do celów komercyjnych, oferty banków również znacznie różnią się od siebie. I tak, w zależności od banku - możemy wyróżnić oferty:

 • kredyt na prywatne mieszkanie i domy, gdzie część przeznaczona do prowadzenia firmy nie przekracza 50% powierzchni użytkowej,

 • kredyt na prywatne mieszkanie z wydzieloną częścią komercyjną - jeśli część firmowa nie przekracza 50% powierzchni użytkowej, jeśli przedsiębiorca wykonuje wolny zawód oraz nie może mieć więcej niż 20% dla pozostałych klientów,

 • kredyty na domy prywatne, jeśli część firmowa nie przekracza 40% powierzchni użytkowej,

 • dofinansowanie prywatnych domów i mieszkań, jeżeli ich część komercyjna nie przekracza 30%-33% powierzchni użytkowej,

Kredyt hipoteczny - niezbędne dokumenty

Przedsiębiorca, który decyduje się na wzięcie kredytu hipotecznego, musi być przygotowany na to, że będzie poproszony o przedstawienie o wiele większej liczby dokumentów, niż osoba prywatna. Dokumenty, które będzie musiał przygotować przedsiębiorca:

I. Działalność gospodarcza (ogólnie)

 1. zaświadczenie z ZUS o niezaleganiu z tytułu składek oryginał,

 2. zaświadczenie z US o niezaleganiu z tytułu zobowiązań podatkowych oryginał,

 3. zaświadczenie o nadaniu nr REGON,

 4. zaświadczenie o nadaniu nr NIP,

 5. zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

 6. zezwolenie na prowadzenie działalności, w przypadku działalności koncesjonowanej,

 7. PIT 36 lub PIT 36L poprzedni rok obrachunkowy / dwa poprzednie lata obrachunkowe (z pieczęcią Urzędu Skarbowego potwierdzającą przyjęcie dokumentów, ewentualnie z potwierdzeniem nadania),

 8. PIT/B (załącznik PITu 36),

 9. wyciąg z rachunku firmowego,

 10. oświadczenie o nieposiadaniu konta firmowego (jeśli konto prywatne jest równocześnie kontem firmowym).

II. Działalność gospodarcza (KPiR)

 1. Księga przychodów i rozchodów za bieżący rok obrachunkowy oraz za poprzedni rok obrachunkowy (strony: tytułowa, pierwsza, wszystkie strony bieżącego miesiąca oraz podsumowanie miesięcy poprzednich z pieczęcią uprawnionego biura rachunkowego na każdej stronie oraz pieczątką i podpisem osoby prowadzącej działalność),

 2. informacja o odpisach amortyzacyjnych.

III. Działalność gospodarcza (pełna księgowość)

 1. deklaracja podatkowa CIT lub deklaracja podatkowa PIT za ostatni rok obrachunkowy: bilans, rachunek zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy / za dwa ubiegłe lata obrachunkowe,

 2. bilans, rachunek zysków i strat za ostatni kwartał.

IV. Działalność gospodarcza rozliczana w formie ryczałtu ewidencjonowanego

 1. oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, uzyskanych w okresie ostatnich 6 miesięcy (druk banku),

 2. zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości przychodów ewidencjonowanych za ostatnie 2 lata lub kopie deklaracji podatkowych za 2 lata (PIT – 28) potwierdzone przez Urząd Skarbowy,

 3. księga przychodów lub ewidencja faktur za okres bieżący.

V. Działalność gospodarcza rozliczana w formie karty podatkowej

 1. oświadczenie o wysokości dochodów po opodatkowaniu, uzyskanych w okresie 6 miesięcy (na druku banku),

 2. kopia decyzji urzędu skarbowego o wymiarze karty podatkowej (stałego podatku) na dany rok.

Odsetki od kredytu hipotecznego a koszty uzyskania przychodu

Jeżeli przedsiębiorca przeznaczy zakupione przez siebie mieszkanie w części na cele firmowe, odsetki od kredytu hipotecznego może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów, wyliczone na podstawie wielkości powierzchni wykorzystanej na działalność.

W przypadku gdy właściciel firmy zaliczył prywatne mieszkanie do ewidencji środków trwałych, odsetki naliczone do dnia przekazania mieszkania do działalności zwiększają wartość początkową środka trwałego i stanowią koszty uzyskania przychodów dopiero poprzez odpisy amortyzacyjne.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów