0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki od kredytu hipotecznego - czy mogą być ujęte w kosztach?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzenie działalności gospodarczej w części domu lub mieszkania prywatnego to rozwiązanie stosowane dość często przez mikro- i małych przedsiębiorców. Z jednej strony pozwala na zaoszczędzenie funduszy, które trzeba byłoby przeznaczyć na wynajem lokalu, z drugiej - do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć część opłat eksploatacyjnych. Czy w taki sposób można także potraktować odsetki od kredytu hipotecznego?

Co można zaliczyć do kosztów firmowych?

Podstawowym warunkiem pozwalającym zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów, jest ich związek z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wydatek taki powinien zatem być poniesiony w celu uzyskania przychodu albo zdobycia lub utrzymania jego źródła.

Jednocześnie należy pamiętać, że spod powyższej reguły wyłączone są koszty wymienione w art. 23 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), bowiem został w nim zawarty katalog wydatków, które nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w firmie.

Zatem zgodnie z powyższymi regułami odsetki od kredytu hipotecznego mogą stanowić koszty uzyskania przychodu, jeśli spełnią odpowiednie warunki. Przede wszystkim – muszą być związane z działalnością. Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje część swojego prywatnego lokum dla celów prowadzonej firmy, to będzie mógł ująć w kosztach wartość odsetek w odpowiedniej części. Wysokość kwoty, która będzie mogła zmniejszyć podstawę opodatkowania jest obliczana na zasadach proporcji – stosunku powierzchni przeznaczonej dla firmy do całego metrażu lokalu.

Kiedy i jak księgować odsetki od kredytu hipotecznego?

Jak już wskazano, odsetki od kredytu hipotecznego na lokal przeznaczony w części na cele firmowe spełniają podstawowy warunek do ujęcia ich w kosztach. Warto jednak zwrócić uwagę także na wspomniany powyżej art. 23 ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 32 do kosztów uzyskania przychodu nie można zaliczyć naliczonych, lecz niezapłaconych lub umorzonych odsetek od zobowiązań, w tym również od pożyczek (kredytów). Zatem – odsetki, aby mogły zostać uwzględnione w kosztach, muszą być opłacone. W praktyce księgowej odsetki od kredytu są ujmowane w ewidencji poprzez dowody wewnętrzne, które są dodatkowo uzupełnianie o potwierdzenia zapłaty.

Warto także pamiętać, że bezpośrednio w kosztach mogą zostać ujęte opłacone odsetki wtedy, kiedy lokum stanowi środek trwały firmy (EŚT). Czy więc odsetki, które uregulowano przed wprowadzeniem mieszkania do ewidencji środków trwałych, mogą stanowić koszt podatkowy?

Mogą – jednakże nie w postaci bezpośredniego wpisu do podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Odsetki opłacone przed ujęciem mieszkania lub domu w EŚT powiększą jego wartość początkową, zatem w kosztach zostaną uwzględnione w ramach comiesięcznych odpisów amortyzacyjnych. Zmianie, w tym przypadku, ulega jedynie forma rozliczenia odsetek.

Jak więc widać, przedsiębiorcy, którzy wykorzystują w swojej firmie część lokalu mieszkalnego, mogą zakwalifikować do kosztów odsetki od kredytu hipotecznego, przeznaczonego na jego nabycie. Aby jednak móc skorzystać z tej możliwości, należy pamiętać o dopełnieniu wszystkich wskazanych powyżej formalności.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów