0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Limit sprzedaży wysyłkowej 2016

Wielkość tekstu:

Limit sprzedaży wysyłkowej 2016

Zgodnie z obowiązującymi zasadami ogólnymi, przy sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju miejscem opodatkowania towarów wysyłanych lub transportowanych z Polski do kraju UE jest kraj ich przeznaczenia (kraj nabywcy). Jednakże dzięki ustalonym limitom, zawierając transakcje z kontrahentem zagranicznym, podatnik ma prawo opodatkowywać daną transakcję w kraju, do momentu w którym nie przekroczy określonego limitu ustanowionego przez dane Państwo członkowskie.

Limit sprzedaży wysyłkowej dla poszczególnych Państw członkowskich w roku 2016 przedstawia tabela.

Państwo członkowskie

Limit w Euro

Austria

35.000 euro

Belgia

35.000 euro

Bułgaria

70.000 BGN = 35.791 euro

Chorwacja

270.000 HRK = 36.231 euro

Cypr

35.000 euro

Czechy

1.140.000 CZK = 42.189 euro

Dania

280.000 DKK = 37.668 euro

Estonia

35.000 euro

Finlandia

35.000 euro

Francja

35.000 euro

Grecja

35.000 euro

Hiszpania

35.000 euro

Holandia

100.000 euro

Irlandia

35.000 euro

Litwa

35.000 euro

Luksemburg

100.000 euro

Łotwa

35.000 euro

Malta

35.000 euro

Niemcy

100.000 euro

Portugalia

35.000 euro

Rumunia

118.000 RON = 26.135 euro

Słowacja

35.000 euro

Słowenia

35.000 euro

Szwecja

320.000 SEK = 33.794 euro

Węgry

35.000 euro

Wielka Brytania

70.000 GBP = 82.489 euro

Włochy

35.000 euro

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów