Poradnik Przedsiębiorcy

Sprzedaż wysyłkowa - jak prawidłowo rozliczyć?

Obecnie sprzedaż na odległość, czyli sprzedaż wysyłkowa, cieszy się bardzo dużą popularnością, głównie ze względu na brak czasu nabywców bądź ochoty na fizyczne odwiedzanie stacjonarnego sklepu. Bardzo często internetowe ceny są także znacznie niższe, co przemawia za tego rodzaju usługą. Z punktu widzenia sprzedawcy, wystarczy jedynie wystawić towar na aukcji internetowej lub na własnej stronie WWW i po dokonaniu zamówienia przez nabywcę udać się na pocztę albo skorzystać z usług jednego z kurierów.

Problemy mogą pojawić się natomiast przy rozliczaniu sprzedaży wysyłkowej na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług. Specyfikę rozliczenia sprzedaży wysyłkowej opisujemy w artykule!

Sprzedaż wysyłkowa - definicja

Sprzedaż wysyłkowa jako jedna z form sprzedaży detalicznej polega na wysyłce zamówionego towaru do nabywcy za pośrednictwem poczty bądź kuriera. Zapłata następuje w formie przedpłaty na konto bankowe lub pobierana jest przez przewoźnika przy dostarczeniu przesyłki.

Sprzedaż wysyłkowa w KPiR

Na tle podatku dochodowego od osób fizycznych, przychód powstaje w dniu wydania rzeczy, jednak nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności - w zależności od tego, co miało miejsce jako pierwsze (zgodnie z art. 14 ust. 1c ustawy o PIT).

Przedsiębiorcy, w myśl przepisów podatkowych, na wystawienie faktury mają czas do 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce dostawa towarów lub realizacja usługi. Fakturę można również wystawić 30 dni przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, ewentualnie przed otrzymaniem całości lub części zapłaty, jeżeli wystąpi to przed dokonaniem sprzedaży towaru lub usługi.

 

Ważne!

Faktura, która jest wystawiana przed dokonaniem dostawy towaru, nie powinna zawierać daty sprzedaży (ponieważ nie jest ona jeszcze znana).

 

Podsumowując, sprzedawca zasadniczo powinien ująć w KPiR przychód z tytułu sprzedaży wysyłkowej w dniu wystawienia faktury.

Brak odbioru przesyłki przez nabywcę

Niestety w praktyce zdarzają się sytuacje, gdy nabywca nie odbierze przesyłki. W tym przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany do dokonania korekty przychodów, czyli pomniejszenia ich o wartość otrzymanych z powrotem towarów.

Jeżeli:

  • transakcja faktycznie nie miała miejsca i nie doszło do sprzedaży,
  • faktura nie została wprowadzona do obrotu prawnego (nie została odebrana przez nabywcę, a jej oba egzemplarze posiada wystawca) oraz
  • przedsiębiorca nie otrzymał płatności,

istnieje możliwość anulowania faktury bez konieczności wystawiania faktury korygującej. Wówczas na obu egzemplarzach faktur zamieszcza się adnotacje uniemożliwiającą ich powtórne wykorzystanie, w praktyce zamieszczane jest wyrażenie „anulowano”. Warto także dołączyć pismo wyjaśniające powody anulowania faktur.

W sytuacji, gdy jedna z powyższych przesłanek nie zostanie spełniona, przedsiębiorca powinien wystawić fakturę korygującą “do zera”. Warto wówczas pamiętać, że obniżenie podstawy opodatkowania w podatku VAT zobowiązuje do uzyskania od nabywcy potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Może do tego posłużyć:

  • potwierdzenie przesłane w wiadomości e-mail;
  • fax potwierdzający odbiór faktury korygującej;
  • pisemne potwierdzenie odbioru korekty;
  • potwierdzenie przyjęcia przesyłki poleconej przez adresata;
  • przesłanie odręcznie podpisanej faktury korygującej.

Sprzedaż wysyłkowa na rzecz klientów z UE

Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje dwa rodzaje sprzedaży wysyłkowej, które różnią się między sobą formą opodatkowania oraz miejscem zapłaty podatku VAT. Za wspomnianym aktem prawnym można wyróżnić:

  1. wysyłkę z terytorium kraju,
  2. wysyłkę na terytorium kraju.