0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Najczęściej popełniane błędy w czasie inwentaryzacji

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ogólnie o błędach

Poznanie błędów popełnianych najczęściej w trakcie dokonywania inwentaryzacji pomoże uchronić się przed nimi w praktyce. Wśród najczęściej popełnianych pomyłek możemy wyróżnić m.in. niewłaściwe sporządzanie arkuszy spisowych, wadliwe wprowadzanie do nich korekt oraz poprawek, a także nadmierne rozciąganie w czasie prac.

W dalszej części opracowania przytoczono więcej przykładów, na które w praktyce należy zwrócić uwagę.

Kwestie techniczne i organizacyjne inwentaryzacji

Ustawa o rachunkowości nie wskazuje rozwiązań odnośnie kwestii technicznych oraz organizacyjnych inwentaryzacji. Pozostawia w tym względzie swobodę wyboru kierownictwu.

W praktyce korzystnym rozwiązaniem jest zamieszczenie w polityce rachunkowości stosownych zasad, które będą pomagały w późniejszych inwentaryzacjach.

Określenie zasad może pomóc w uniknięciu błędów, których popełnienie niweluje przydatność inwentaryzacji jako rzetelnego źródła informującego o rzeczywistym stanie aktywów i pasywów jednostki.

Kategorie błędów

Pomyłki w trakcie inwentaryzacji można podzielić na błędy:

  1. generalnego przebiegu inwentaryzacji,
  2. dokumentacji,
  3. przebiegów spisów,
  4. przebiegu potwierdzeń salda,
  5. dokonania weryfikacji,
  6. rozliczenia inwentaryzacji.

Zalecenia

W celu przeprowadzenia inwentaryzacji w sposób poprawny, nie wolno ukrywać nadwyżek.

Ponadto należy zwrócić uwagę, czy wycena składników nie jest błędna, czyli czy została przeprowadzona zgodnie z zasadami wyceny, które stosuje się w jednostce.

Na efekt inwentaryzacji ma wypływ poprawne ujmowanie różnic w księgach rachunkowych (koniecznie trzeba sprawdzić, czy kwoty i konta są zgodne).

Nie należy opierać się na niestarannej i nieskrupulatnej weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych, tj. bazowanie wyłącznie na wyjaśnieniach osób materialnie odpowiedzialnych, których głównym celem jest wykazanie, że niedobory nastąpiły w sposób niezawiniony.

Należy także wystrzegać się niewłaściwej kompensaty niedoborów oraz nadwyżek na podobnych sobie artykułach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów