0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ustawa śmieciowa - kwestie rozliczenia podatkowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W 2013 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Swoim zasięgiem objęła ona nie tylko osoby prywatne, ale również firmy. Sprawdź, jakie obowiązki nakłada na przedsiębiorców tzw. ustawa śmieciowa.

Ustawa śmieciowa - kogo dotyczy?

Przepisami ustawy śmieciowej zostali objęci właściciele nieruchomości, przez których zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt  4 ustawy, należy rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.

Niewiele gmin zdecydowało się na odbiór śmieci od przedsiębiorców, a więc w dalszym ciągu będą oni musieli samodzielnie zawierać umowy o wywóz nieczystości. Dla większości firm jest to korzystniejsze rozwiązanie, gdyż przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie gmin, które samodzielnie podjęły się tego zadania, uskarżają się na wysokie ceny.

W przypadku podatników prowadzących działalność w nieruchomości, w której jednocześnie zamieszkują, sprawa się nieco komplikuje. W przypadku pracy intelektualnej, przy której nie ma wydzielonego pomieszczenia wyłącznie na działalność i nie wytwarza się odpadów, nie jest konieczne ponoszenie dodatkowej opłaty. Natomiast w przypadku np. przeznaczenia jednego z pomieszczeń na drukarnię (ten rodzaj działalności powoduje generowanie odpadów) konieczne będzie część powierzchni mieszkania rozliczyć według metody przyjętej dla nieruchomości zamieszkałych. Pozostałą część, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, rozlicza się jako przedsiębiorstwo. W takim wypadku w niektórych okolicznościach należałoby zapewnić odrębny odbiór śmieci związanych z prowadzoną działalnością. W przypadku mieszkań zwykle taki obowiązek przerzucany jest na zarządcę.

Ustawa śmieciowa - opłaty jako koszty firmowe

Odnosząc się do tematyki kosztów, należy wspomnieć, że osoba prowadząca działalność gospodarczą w kosztach może ujmować te wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT. Z pewnością będzie można zakwalifikować do nich wydatki za wywóz nieczystości, nawet wówczas, gdy przedsiębiorca będzie prowadził działalność we własnym mieszkaniu lub domu. Jednak należy pamiętać, że w kosztach będzie można wówczas ująć tylko tę część wydatków, która dotyczy prowadzonej działalności.

Od faktur dotyczących wywozu odpadów zawierających podatek VAT, czynny podatnik VAT może skorzystać z odliczenia VAT. Podatek VAT z faktury za wywóz nieczystości należy ująć w rejestrze zakupu VAT pod datą otrzymania faktury zakupu.

Ustawa śmieciowa - obowiązkowe deklaracje

Należy dodatkowo pamiętać o możliwej konieczności złożenia deklaracji śmieciowej. Jeżeli działalność prowadzona jest w nieruchomości posiadającej zarządcę, to on jest zobowiązany do dokonywania formalności. Wystarczy poinformować zarządcę o wielkości i liczbie pojemników oraz stawce opłaty.

Kto zatem musi złożyć deklarację śmieciową? Z całą pewnością przedsiębiorcy, będący właścicielami nieruchomości, która nie ma zarządcy lub w innym przypadku - np. dzierżawy, kiedy to nie została przeniesiona na właściciela odpowiedzialność za odbiór odpadów. Zwykle deklaracje są zatem zobowiązani składać przedsiębiorcy, którzy podpisali umowy o odbiór śmieci.

Przedsiębiorcy, zobowiązani do złożenia deklaracji, nie powinni lekceważyć tego obowiązku. Jest to tak samo istotne, jak złożenie do urzędu skarbowego zeznania rocznego PIT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów