0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowe definicje eksportu i importu towarów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

1 kwietnia 2013 roku weszła w życie kolejna część nowych przepisów podatkowych obejmująca swoim zakresem podatek VAT. Znajdują się wśród nich m.in. nowa definicja działalności gospodarczej, zmiana stawek podatku VAT na niektóre towary i usługi. Jednak do najbardziej istotnych z pewnością można zaliczyć zmianę podstawowych definicji - eksportu oraz importu towarów.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 2 ust. 7 ustawy o podatku od towarów i usług, przez import towarów należy rozumieć przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium Unii Europejskiej.

Dotychczasowa definicja była nieco odmienna, ponieważ wskazywała, iż z importem towaru podatnik ma do czynienia w momencie przywozu towarów z terytorium kraju trzeciego na terytorium kraju.

Zmiana ta jest doprecyzowaniem miejsca opodatkowania w przypadku tego typu transakcji. Wcześniej sprawa ta powodowała wiele wątpliwości interpretacyjnych wśród podatników.

Jak zostało wspomniane wcześniej, modyfikacji uległa również definicja eksportu towarów. W tym wypadku także mamy do czynienia z doprecyzowaniem przepisów. Najogólniej jest to dostawa  towarów wysyłanych lub transportowanych z terytorium kraju poza terytorium Unii Europejskiej przez:

  • dostawcę lub na jego rzecz, lub
  • nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz, z wyłączeniem towarów wywożonych przez samego nabywcę do celów wyposażenia lub zaopatrzenia statków rekreacyjnych oraz turystycznych statków powietrznych lub innych środków transportu służących do celów prywatnych

- jeżeli wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej jest potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych.

Od 1 kwietnia 2013 r. za eksport towarów uznawane są również takie transakcje, których procedura wywozu rozpoczęła się w państwie członkowskim Unii Europejskiej innym niż Polska.

Opisane zmiany mają charakter porządkowy. Ich głównym celem jest ujednolicenie z przepisami unijnymi oraz rozwiązanie dotychczasowych problemów podatników związanych z rozliczaniem tego typu transakcji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów