0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dłuższy termin na składanie deklaracji VAT-UE

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zmiany jakie ma wprowadzić trzecia ustawa deregulacyjna przygotowywana przez Ministerstwo Gospodarki mają dotyczyć również podatników zarejestrowanych dla potrzeb transakcji wewnątrzwspólnotowych- podatników VAT-UE. Resort przewiduje ujednolicenie terminu na składanie miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT-UE. Obecnie termin ten jest zależny od formy składnia formularza rozliczeniowego.

Podatnicy, którzy składają deklarację w formie tradycyjnej - papierowej zobowiązani są do złożenia jej w terminie do 15 dnia kolejnego miesiąca lub kwartału. Natomiast podatnicy, którzy wykorzystują elektroniczny sposób rozliczeń z Urzędem Skarbowym mają dłuższy czas na złożenie e-deklaracji, bo do 25 dnia kolejnego miesiąca lub kwartału.

Projektowane zmiany mają ujednolicić termin składania deklaracji VAT-UE obowiązujący wszystkich, bez względu na formę składania deklaracji. Termin ten obowiązywać ma do dnia 25 kolejnego miesiąca lub kwartału zarówno dla deklaracji papierowych jak i elektronicznych.

Zmiany mają na celu ułatwić podatnikom rozliczanie się z transakcji wewnątrzwspólnotowych. Obecnie bowiem zdarzają się sytuacje, w których do 15 dnia miesiąca podatnik nie zdąży otrzymać dokumentów potwierdzających np. WDT (Art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT), co w konsekwencji powoduje, że dana sprzedaż nie może być uznana za transakcję wewnątrzwspólnotową i w ten sposób rozliczana. Podatnik wówczas nie powinien wykazywać jej w rozliczeniach za dany miesiąc jako WDT z uwagi na brak podstaw (brak dokumentów potwierdzających). W związku z tym nie przysługuje mu również prawo do zastosowania stawki 0% WDT. Dopiero po otrzymaniu odpowiednich potwierdzeń podatnik powinien dokonać korekty i wykazać transakcję jako WDT w okresowej informacji rozliczeniowej VAT-7 oraz ująć ją w deklaracji VAT-UE.

Proponowane zmiany są ułatwieniem dla podatników i kolejnym krokiem do ujednolicenia przepisów krajowych z przepisami unijnej Dyrektywy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów