0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowelizacja Ordynacji podatkowej zatwierdzona przez Radę Ministrów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podczas głosowania w Sejmie w sprawie przyjęcia nowelizacji przepisów Ordynacji podatkowej oraz Ustawy o kontroli skarbowej większość posłów zagłosowała za przyjęciem proponowanych zmian. Mają one przede wszystkim na celu wdrożenie do przepisów krajowych treści wynikających z unijnej dyrektywy. Dzięki zmianom polepszyć ma się system wymiany informacji między administracjami podatkowymi państw członkowskich Unii Europejskiej. Sprawdź, jakie zmiany wprowadza nowelizacja ordynacji podatkowej!

Nowelizacja nie wpłynie bezpośrednio na samych podatników, a na współpracę między polskim fiskusem a innymi organami reprezentującymi państwa europejskie. Dzięki nowym przepisom ułatwiony ma zostać tryb dochodzenia wzajemnych należności. Wymiana informacji w zakresie prawa podatkowego obejmie te istotne do stosowania i wykonywania przepisów dotyczących podatków stanowiących dochód budżetu państwa oraz samorządu terytorialnego. Nie będzie dotyczyła natomiast podatku VAT, ceł, podatku akcyzowego, składek na ubezpieczenie społeczne, opłaty skarbowej ani też należności o charakterze umownym.

Wśród zmian znalazł się również zapis o warunkach korzystania z pomocy przedstawicieli państw członkowskich UE przy doręczaniu pism. Konsekwencją będzie konieczność powołania organu podatkowego, również w Polsce, odpowiedzialnego za przekazywanie pism zagranicznym przedstawicielom państw członkowskich - wnioski o udzielenie informacji oraz wnioski o doręczenie. Równocześnie organ ten sam będzie zobowiązany udzielać informacji na wniosek państw z UE, w zakresie o którym mówi Ordynacja podatkowa.

Nowelizacja przepisów w zakresie Ustawy o kontroli podatkowej przewiduje natomiast możliwość uczestnictwa w postępowaniu podatkowym i kontrolnym przedstawicieli władzy z państw członkowskich. Oczywiście przedstawiciele tacy będą musieli najpierw uzyskać odpowiednie upoważnienie od swoich rodzimych państw, z których zostaną oddelegowani. Doprecyzowane mają zostać procedury dotyczące prowadzenia jednoczesnych kontroli podatkowych w różnych krajach Unii. W ten sposób zmiany przepisów mają wpłynąć na poprawę efektywności prowadzonych kontroli, a także mają zapobiegać nadmiernemu wydłużaniu terminów ich trwania.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów