Poradnik Przedsiębiorcy

Nowy Polski Ład – czy warto założyć spółkę z o.o.?

Nowy Polski Ład to program społeczno-gospodarczy PiS przedstawiany społeczeństwu jako plan odbudowy, a jednocześnie nowa droga. Ustawodawcy zapowiadają, że dzięki Nowemu Polskiemu Ładowi będziemy płacić niższe podatki. Czy przedsiębiorcy zyskają, czy stracą na zmianach? Po ogłoszeniu nowego programu społeczno-gospodarczego osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze zaczęły szukać alternatyw, jedną z nich jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Czy warto założyć spółkę z o.o.? Czy takie rozwiązanie po wprowadzeniu Nowego Polskiego Ładu pozwoli ograniczyć koszty prowadzenia firmy w Polsce?

Nowy Polski Ład – co oznacza dla przedsiębiorców?

Planowane zwiększenie kwoty wolnej od podatku to pozytywna zmiana dla przedsiębiorców. Jeżeli zostałaby ona ustalona na poziomie 30 000 zł, jak zostało zapowiedziane, to podatek dochodowy byłby wówczas opłacany dopiero po przekroczeniu dochodów w kwocie 6000 zł miesięcznie. Przedsiębiorcy rozliczający się według zasad ogólnych z podatku dochodowego mogą także spodziewać się niższych obciążeń podatkowych wynikających z podwyższenia progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł. Oznacza to, że niższa stawka podatku wynosząca 17% stosowana będzie do dochodów nieprzekraczających kwoty 120 000 zł. Dopiero wówczas, gdy przedsiębiorca osiągnie dochody powyżej progu 120 000 zł, będzie zobowiązany do stosowania 32-procentowej stawki od nadwyżki dochodów przekraczającej tę kwotę.

Niestety, Nowy Polski Ład to dla przedsiębiorców nie tylko pozytywne zmiany w postaci zwiększenia kwoty wolnej od podatku czy podwyższenia progu podatkowego, lecz także dla większości przedsiębiorców zwiększenie obciążeń z tytułu składki zdrowotnej. Co więcej, do tej pory składka zdrowotna była w znacznej części odliczana od podatku (płatna w wysokości 9% podstawy, a odliczana w wysokości 7,75% podstawy), a po wprowadzonych zmianach przedsiębiorcy stracą tę możliwość. W praktyce oznacza to, że w zależności od osiąganych dochodów i stosowanej formy rozliczenia pozytywne zmiany, jakie wprowadza Nowy Polski Ład, mogą równoważyć te negatywne, a nawet przedsiębiorcy mogą być stratni i sumarycznie płacić wyższe daniny.

Więcej o opodatkowaniu przedsiębiorców w ramach Nowego Ładu w artykule: Nowy Polski Ład a opodatkowanie przedsiębiorców – trzy najważniejsze zmiany

Czy zmiany będą korzystne dla przedsiębiorców?

Zapowiedziane zmiany w przepisach nie weszły jeszcze w życie, co oznacza, że wiele może się zmienić, nie wiadomo natomiast, czy ewentualne modyfikacje programu będą na korzyść przedsiębiorców, czy wręcz odwrotnie. W ostatnim czasie pojawiły się propozycje pozostawienia ryczałtowej składki dla samozatrudnionych i zwiększenia jej wysokości. Obecnie podstawę ustalenia składki zdrowotnej stanowi 75% przeciętnego wynagrodzenia, natomiast ustawodawcy proponują, by podstawa została ustalona na poziomie całej średniej pensji.

Na ostateczne brzmienie przepisów musimy jeszcze poczekać do momentu ich uchwalenia, jednak już sama zapowiedź reformy planowanej przez ustawodawców budzi w przedsiębiorcach wiele negatywnych emocji. Osoby prowadzące firmy borykające się z problemami związanymi z pandemią COVID-19 i wielomiesięcznym lockdownem dla wielu branż, teraz dodatkowo odczuwają niepokój, czy już niedługo nie zostaną obciążone większymi daninami na rzecz państwa. Część osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze w celu optymalizacji kosztów szuka alternatywnych rozwiązań. Jednym z pomysłów rozważanych przez przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Czy założenie spółki z o.o. jest opłacalne?

Decyzja o przekształceniu jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie powinna być podjęta pochopnie. Emocje związane z nowym programem społeczno-gospodarczym powinniśmy odłożyć na dalszy plan i przed podjęciem jakichkolwiek kroków dokonać szczegółowej analizy sytuacji swojej firmy. Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej różni się od prowadzenia spółki z o.o. pod wieloma względami. Pod uwagę należy wziąć nie tylko obciążenia podatkowe, lecz także różnego rodzaju formalności.

Osoby planujące założyć firmę lub rozważające zmianę formy prowadzenia działalności często zadają sobie pytanie, co jest bardziej opłacalne – jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ jest to uzależnione od wielu czynników, a przede wszystkim specyfiki działalności.

Jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o.?

Jednoosobowa działalność gospodarcza to forma prowadzenia firmy wybierana najczęściej przez osoby rozpoczynające prowadzenie biznesu. Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest łatwiejsze, szybsze i nie wymaga ponoszenia żadnych kosztów związanych z rejestracją firmy. Należy jedynie złożyć wniosek CEIDG-1 w urzędzie gminy/miasta albo przesłać wniosek on-line lub listem poleconym.

Rejestrując spółkę, należy sporządzić umowę spółki i dokonać zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), następnie informacja o tym wpisie zostaje zamieszczona w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Przedsiębiorca ponosi koszt wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze. Dodatkowo należy wnieść kapitał zakładowy, który musi wynosić co najmniej 5000 zł.

W jednoosobowej działalności gospodarczej właściciel może bez ograniczeń wpłacać i wypłacać pieniądze z konta firmowego na dowolny cel. W spółce każda operacja musi być ewidencjonowana i wiąże się z określonymi konsekwencjami podatkowymi, dlatego rozważając przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o., koniecznie trzeba wziąć pod uwagę mniejszą swobodę dysponowania środkami finansowymi. Wypłata pieniędzy ze spółki z o.o. wiąże się z opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dochód osiągnięty w spółce opodatkowany jest natomiast podatkiem dochodowym od osób prawnych. Prowadząc spółkę z o.o., możemy mieć zatem do czynienia z podwójnym opodatkowaniem.

W JDG odpowiadamy za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem, natomiast spółka z ograniczoną odpowiedzialnością charakteryzuje się tym, że posiada osobowość prawną, co oznacza, że wspólnicy nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Rozliczenie jednoosobowej działalności gospodarczej i spółki z o.o.

Osoby prowadzące jednoosobowe działalności gospodarcze prowadzą uproszczoną księgowość. Przedsiębiorcy mają do wyboru różne sposoby rozliczenia, w szczególności dostępne jest prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (zasady ogólne lub podatek liniowy), rozliczenie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych lub kartą podatkową. Wybór najlepszej formy opodatkowania dochodów uzależniony jest od branży oraz specyfiki firmy. Nie każdy przedsiębiorca ma możliwość stosowania dowolnie każdej formy opodatkowania, ponieważ ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa są dostępne wyłącznie dla niektórych branż, a stosowanie podatku liniowego wymaga spełnienia dodatkowych warunków. W jednoosobowej działalności gospodarczej może być także stosowana pełna księgowość, która po przekroczeniu limitu przychodów za poprzedni rok w kwocie 2 mln euro musi być prowadzona obowiązkowo.

Więcej o możliwych formach opodatkowania w artykule: Formy opodatkowania – jaki rodzaj opodatkowania wybrać?

Rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością implikuje konieczność prowadzenia pełnej księgowości, która jest bardziej skomplikowana, pracochłonna i wymaga od przedsiębiorcy więcej zaangażowania, niż ma to miejsce w przypadku prowadzenia uproszczonej księgowości. Koszt prowadzenia pełnej księgowości jest znacznie wyższy od kosztów za obsługę księgową jednoosobowych działalności gospodarczych rozliczanych w ramach PKPiR, ryczałtem lub kartą podatkową. W księgach handlowych ewidencjonowane są bowiem wszystkie operacje gospodarcze, czyli nie tylko faktury przychodowe i kosztowe, lecz także wszystkie płatności gotówkowe i bezgotówkowe, zaciągnięte i udzielone pożyczki, operacje związane z magazynem itd.

Rozliczenie spółki to nie tylko prowadzenie bieżących rozliczeń z podatku dochodowego i wysyłka zeznania rocznego, lecz także konieczność terminowego sporządzenia sprawozdania finansowego po zakończeniu każdego okresu obrachunkowego.

Więcej o sprawozdaniu finansowym w artykule: Jak sporządzić sprawozdanie finansowe?

Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę z o.o.

Jeżeli zdecydujemy się na zmianę formy prowadzenia działalności z jednoosobowej działalności gospodarczej na spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, należy szczegółowo zapoznać się z obowiązkami, jakich powinno się dopełnić.

Do zawarcia umowy spółki wystarczy jedna osoba, zatem osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą może zarejestrować spółkę z o.o. bez konieczności znalezienia wspólnika. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wspólnik jednoosobowej spółki na gruncie ZUS jest traktowany analogicznie jak osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą. W praktyce oznacza to konieczność opłacania analogicznych składek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jak w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej. Zmiana formy działalności z JDG na spółkę z o.o jest dopuszczalna poprzez przekształcenie dotychczasowej działalności w spółkę z o.o. na podstawie art. 551 § 5 Kodeksu spółek handlowych lub poprzez rejestrację spółki z o.o. i wniesienie do niej aportu w postaci przedsiębiorstwa.