0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Nowy Polski Ład – ryczałtowa składka zdrowotna tylko dla wybranych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Nowy Polski Ład założył likwidację ryczałtowej składki zdrowotnej, uniemożliwiając dodatkowo jej odliczenie od podatku dochodowego. Rząd wychodzi naprzeciw samozatrudnionym i pozostawi składkę zdrowotną w ryczałtowej formie – zajdą jednak pewne zmiany, bowiem nie będzie ona przysługiwać wszystkim. Sprawdziliśmy, kto skorzysta ze zryczałtowanej składki zdrowotnej i czy jej wysokość w wyniku reformy ulegnie zmianie!

Ryczałtowa składka zdrowotna a nowy Polski Ład

Premier Mateusz Morawiecki poinformował, że nowy Polski Ład nie zlikwiduje całkowicie ryczałtowej składki zdrowotnej. W wyniku reformy będą mogli z niej skorzystać przedsiębiorcy, którzy mają wysokie przychody, lecz nie generują kosztów ich uzyskania – zatem podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Nowy Polski Ład zmieni wysokość ryczałtowej składki zdrowotnej

Ryczałtowa składka zdrowotna pozostanie dla przedsiębiorców rozliczających podatek od przychodu, niemniej jednak jej wysokość po wprowadzeniu reformy przy obecnych założeniach nie będzie stanowić 75% przeciętnego wynagrodzenia, czyli ok. 381 zł.

Jak przewiduje nowy Polski Ład, podstawą wymiaru będzie pełna wysokość średniej pensji, wskutek czego składka zdrowotna wyniesie ok. 509 zł.

Nowy Polski Ład a wpływ na obciążenia podatkowe

Zmiany w nowym Polskim Ładzie w zakresie pozostawienia ryczałtowej składki zdrowotnej mają zminimalizować negatywny wpływ wprowadzenia reformy dla przedsiębiorców, którzy korzystają z opodatkowania podatkiem liniowym.

Analizując sytuację, w której przedsiębiorca opodatkowany liniowo po wprowadzeniu reformy osiąga dochody w wysokości 10 tys. zł, obciążenie zwiększy się z 28,2% do 32,5% – co daje wzrost o 4,3%, bowiem zgodnie z założeniami Polskiego Ładu obowiązywałaby go 9% składka zdrowotna od dochodu, której nie będzie można odliczyć od podatku. Natomiast jeśli ten sam przedsiębiorca skorzysta z nowego 14% ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, obciążenie to pozostanie na poziomie 28,2%.

Prognozuje się, że nowe rozwiązanie byłoby również korzystne dla podatników, którzy osiągają miesięczne dochody w granicy 15 tys. zł. Wówczas łączne obciążenie wynosiłoby ok. 23,6% – obecnie rozliczając podatek liniowo przy tych samych dochodach obciążenie wynosi 25,1%.

Z kolei dla programistów, informatyków oraz sektora ICT, dla których premier Mateusz Morawiecki zaproponował zmniejszenie stawki ryczałtu z 15% do 12%, zmiany, jakie wprowadziłby nowy Polski Ład, są mniej opłacalne – dopiero przy dochodzie miesięcznym w granicach 8,9 tys. zł negatywny wpływ reformy byłby zminimalizowany. Pozostając w tym sektorze zatrudnienia – pracownik osiągający wyższe comiesięczne dochody rzędu 9 tys. zł po wejściu reformy w życie opłacałby o 100 zł niższy podatek dochodowy.

Reasumując, zmiany w nowym Polskim Ładzie ogłoszone przez rząd będą korzystne dla przedsiębiorców z wysokimi dochodami, lecz stosunkowo niskimi kosztami podatkowymi. Ci, którzy zdecydują się przejść na ryczałt, unikną wzrostu składki zdrowotnej do poziomu 9%.

Wzrost składki zdrowotnej to nie jedyne podwyższone obciążenie dla podatników – pozostaje także zwiększenie podstawy opodatkowania w wyniku braku możliwości odliczenia składki od wymiaru podatku, co skutkuje wyższym zobowiązaniem podatkowym do zapłaty.
Jeśli jednak przedsiębiorca osiąga wysokie dochody z działalności, a jego koszty podatkowe stanowią mniej więcej równowartość obrotu, wówczas podatek liniowy pozostaje dla tych podmiotów bardziej opłacalny, aniżeli nowy ryczałt, mimo że ich łączne obciążenie na skutek reformy zwiększy się.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów