0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odliczenie od podatku składki zdrowotnej za grudzień 2021 roku jest możliwe!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zmiany wprowadzone ustawą zwaną „Nowym Polskim Ładem” wydają się już nieuniknione. Najbardziej dotkliwą nowością jest modyfikacja w obliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców oraz brak możliwości potrącenia jej części od podatku. Dotyczy to również grudniowej składki uiszczonej już w nowym roku. Jednakże istnieje sposób na odliczenie od podatku składki zdrowotnej za grudzień. Szczegóły poniżej!

Odliczenie od podatku składki zdrowotnej za grudzień 2021 roku jest możliwe!

Obecnie możliwe jest odliczenie części składki zdrowotnej, tj. 7,75% podstawy jej wymiaru, bezpośrednio od zaliczki na podatek. W 2021 roku kwota do odliczenia wynosi niecałe 330 zł. Zmniejszenie o nią podatku osiągalne jest tylko w przypadku, gdy składka ta zostanie przez przedsiębiorcę opłacona. Samego odliczenia od podatku dokonuje się w miesiącu, w którym składkę uiszczono na konto płatnika w ZUS-ie. W związku z tym wystarczy, że przedsiębiorca wpłaci składki za grudzień 2021 roku jeszcze w grudniu tego roku, a nie w terminie ustawowym przypadającym na 10 lub 15 stycznia, a będzie mógł odzyskać 7,75% składki zdrowotnej, odliczając ją od podatku za grudzień.

Opłacenie składek za grudzień w grudniu da przedsiębiorcy możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku i zyskania ok. 330 zł.

Zasady naliczania składki zdrowotnej w 2022 roku

Oprócz braku możliwości potrącania składki zdrowotnej zmieni się również schemat jej naliczania. Będzie on zależny od wybranej przez przedsiębiorcę formy opodatkowania. I tak miesięczna składka dla opodatkowanych:

  • na zasadach ogólnych – obejmie 9% dochodu z poprzedniego miesiąca;
  • podatkiem liniowym – 4,9% dochodu z poprzedniego miesiąca;
  • kartą podatkową – 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku kalendarzowym;
  • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w zależności od wysokości przychodu osiągniętego w poprzednim roku kalendarzowym - jeśli przedsiębiorca korzysta z uproszczonych zasad naliczania składki lub od przychodu narastająco naliczonego w ciągu danego roku kalendarzowego. Progi przychodów kształtują się następująco:
    • do 60 tys. zł – 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego;

    • 60 tys. zł do 300 tys. zł – 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego;

    • powyżej 300 tys. zł – 180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego.

Zmiany w rozliczeniach przedsiębiorców nie należą do korzystnych. Wielu z nich musi przygotować się na znaczny wzrost składek podlegających wpłacie do ZUS-u i brak możliwości ich odliczenia. Warto więc rozważyć uiszczenie składek za grudzień jeszcze w tym samym miesiącu – wtedy realne będzie odliczenie od podatku składki zdrowotnej za grudzień.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów