0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki od kredytu - jak je zaksięgować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sposób księgowania odsetek od kredytu może budzić wśród przedsiębiorców wątpliwości co do tego, jak zrobić to poprawnie. Odsetki od kredytu można ewidencjonować w księdze przychodów i rozchodów w dwojaki sposób. Można je mianowicie ująć bezpośrednio w koszty podatkowe, ale można też zwiększyć za ich pomocą wartość początkową środka trwałego. Od czego to zależy – jak zaksięgować odsetki od kredytu? Odpowiadamy w artykule.

Odsetki od kredytu – wpływ na wartość początkową środka trwałego

Wątpliwość co do tego, jak zaksięgować odsetki od kredytu, może powodować fakt, że zazwyczaj pierwsze naliczenie odsetek następuje jeszcze przed nabyciem środka trwałego – w czasie po otrzymaniu kredytu, ale jeszcze przed przyjęciem danego środka do firmy.

Pytanie, czy naliczone, ale jeszcze nieopłacone w chwili zakupu środka trwałego odsetki od kredytu udzielonego na ten zakup zwiększają jego wartość początkową, wypływa z brzmienia ustawy o PIT. Według niej bowiem wartość początkową nabytego odpłatnie środka trwałego stanowi jego cena nabycia. Art. 22g ust. 3 tej ustawy definiuje z kolei cenę nabycia jako kwotę, która jest należna zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem i naliczone do dnia przekazania środka trwałego do używania – również odsetki.

Treść art. 23 ust. 1 pkt. 32 wskazuje na to, że w obliczaniu wartości początkowej środka trwałego nie należy mimo wszystko uwzględniać takich odsetek. Ministerstwo Finansów wydało jednak 29 kwietnia 2013 r. opinię, w której prezentuje odmienne stanowisko. Wynika z niego, że odsetki naliczane przed rzeczywistym nabyciem środka trwałego zwiększają jego wartość początkową. Odsetki naliczane po zakupie takiego składnika majątku traktowane są już natomiast jako koszty uzyskania przychodu – zalicza się je do nich w momencie ich zapłaty.

Jak zaksięgować odsetki od kredytu? – podsumowanie

O tym, jak zaksięgować odsetki kredytowe, decyduje moment, w którym zostały naliczone. Odsetki naliczane przed przyjęciem środka trwałego do firmy zaliczają się do ceny jego nabycia i tym samym zwiększają jego wartość początkową. Z kolei odsetki naliczane po wprowadzeniu środka do firmy zyskują w momencie ich zapłaty charakter kosztu uzyskania przychodu.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów