0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odsetki ustawowe - 2011

Wielkość tekstu:

Odsetki ustawowe to najpowszechniejsza forma odszkodowania za zwłokę w spełnieniu świadczeń pieniężnych. Od ich wysokości zależy wysokość dochodzonej kary dłużnej. Dzięki ich ustanowieniu strony nie muszą wykazywać swoich strat, wystarczy udowodnienie okresu zwłoki.

wysokość odsetek wylicza się według wzoru:
 

kwota zaległości x liczba dni zwłoki x wysokość stawki odsetek

_____________________________________________________________

                               365 dni

 

np. 1000zł zaległości, 30 dni zwłoki, stopa odsetkowa 13%

 

1000 x 30 x 13%

__________________   =   10, 68 PLN

     365

W umowie można zastrzec, żę tzw. odsetki umowne, określone procentowo, albo w postaci wielokrotności odsetek ustawowych. Jeżeli wysokość odsetek przekraczałaby wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.

 

stawka

13 % rocznie

podstawa prawna

Dz. U. z 2008 r. nr 220, poz. 1434

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów