0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ograniczenie możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od stycznia 2017r. nastąpiło wiele zmian w ustawie o VAT. Niektóre zmiany wprowadziły lekkie zamieszanie wśród podatników ze względu na nowe warunki do spełnienia na gruncie różnych aspektów w podatku VAT. Jednym z takich zmian jest znaczne ograniczenie możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT przez nowych podatników.

Mały podatnik na gruncie ustawy o VAT

Mały podatnik według ustawy o VAT w 2017 r. to podmiot:

 1. którego wartość sprzedaży wraz podatkiem VAT nie przekroczyła w 2016 r. kwoty 5 157 000 zł,
 2. który prowadzi przedsiębiorstwo maklerskie, zarządza funduszami inwestycyjnymi oraz alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi albo jest agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi z podatkiem VAT nie przekroczyła w 2016 r. kwoty 193 000 zł.

Ponadto na powyższe limity nie mają wpływ transakcje typu:

 1. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
 2. import usług,
 3. czynności, dla których miejscem świadczenia jest miejsce poza terytorium Polski.

Do przeliczenia limitów na złote stosuje się średni kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego.

Począwszy od 2017 r. możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT-7K mają tylko mali podatnicy, którzy:

 1. wybrali metodę kasową,
 2. nie wybrali metody kasowej, po uprzednim pisemnym zawiadomieniu naczelnika urzędu skarbowego, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

Ograniczenie możliwości składania kwartalnych deklaracji VAT dla nowych podatników

Mali podatnicy nie mogą składać kwartalnych deklaracji VAT w przypadku, gdy zostali zarejestrowani przez naczelnika urzędu skarbowego jako podatnicy VAT czynni - przez okres 12 miesięcy począwszy od miesiąca, w którym dokonana została rejestracja.

Przykład

Pan Janek otworzył działalność gospodarczą w 08/2016r. polegającą na świadczeniu usług marketingowych. Od początku wybrał możliwość kwartalnego rozliczenia VAT. Pan Janek ma obawy o możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT w 2017r., bowiem nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT przez ostatnie 12 miesięcy z racji tego, że działalność rozpoczął w 08/2016r. Jednak zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o VAT z 1 grudnia 2016r. powyższe ograniczenie należy stosować począwszy od 4 kwartału 2016r. Pan Janek będzie mógł zatem w 2017r. nadal rozliczać się kwartalnie z podatku VAT.

Powyższy warunek dotyczy małych podatników, którzy zarejestrowali się jako czynni podatnicy VAT od 1 października 2016r., czyli od daty rejestracji do VAT przypadającej na okres od 4 kwartału 2016r. będzie liczony minimalny okres 12 miesięcy bycia czynnym podatnikiem VAT.

Deklaracja VAT kwartalna dla podatników sprzedających towary wrażliwe

Mali podatnicy nie mogą składać kwartalnych deklaracji VAT w przypadku, gdy: 

 • w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów wrażliwych (załącznik nr 13 ustawy o VAT), do których zalicza się m.in.:
  • rury, przewody rurowe, łączniki rur, płyty, pręty, kątowniki, kształtowniki, pozostałe konstrukcje 
  • z aluminium, z żeliwa, ze stali,
  • tkaniny, kraty, siatki i ogrodzenia z drutu z żeliwa, stali lub miedzi; siatka rozciągana z żeliwa, stali lub miedzi,
  • paliwa benzynowe, opałowe, oleje napędowe, smarowe,
  • oleje i tłuszcze zwierzęce i roślinne,
  • emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice,
  • atrament do pisania, tusze kreślarskie i pozostałe atramenty,
  • płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych,
  • dyski twarde HDD i SSD,
  • aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe,
  • części i akcesoria do fotokopiarek – kasety i tonery,
  • pakiety oprogramowania systemu operacyjnego i programów użytkowych na dyskach HDD i SSD,
  • pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach - wyłącznie dyski SSD.
 • chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Przykład 

Melchior sp. z o.o. jest czynnym podatnikiem VAT oraz małym podatnikiem w świetle ustawy o VAT. Spółka sprzedaje towary zawierające się w załączniku nr 13 do ustawy o VAT, takiej jak: aparaty fotograficzne cyfrowe, kamery cyfrowe oraz części i akcesoria do fotokopiarek. Spółka ma możliwość składania kwartalnych deklaracji VAT. Z uwagi na dużą sprzedaż w 1 kwartale 2017r. w miesiącu lutym został przekroczony miesięczny limit wartości dostaw towarów z załącznika nr 13 do ustawy o VAT, a wartość sprzedaży w tym miesiącu wyniosła 67.000zł. Spółka, począwszy od rozliczenia za miesiąc marzec 2017r., będzie zobligowana do składania miesięcznych deklaracji VAT.

Należy podkreślić, że jeżeli przez ograniczenie możliwości składania zeznań kwartalnych podatnik utracił prawo do kwartalnego rozliczania VAT, wówczas nie musi on dokonywać żadnych zgłoszeń, a jedynie w rozliczeniu za miesiąc następny po miesiącu przekroczenia limitu dostawy towarów z załącznika nr 13 do ustawy o VAT złożyć musi pierwszą, miesięczną deklarację VAT do 25 dnia następnego miesiąca.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów