0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Opłacenie zaległych składek po kontroli z ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kontrola firmy przez ZUS

Kontrola firmy przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych ma za zadanie ustalić prawidłowość wyliczania i odprowadzania składek - zarówno samego przedsiębiorcy, jak i jego pracowników czy osób współpracujących. Jeżeli w wyniku takiej kontroli okaże się, że w działalności zaszły jakiekolwiek nieprawidłowości w tym zakresie, przedsiębiorca będzie zobowiązany do uzupełnienia dokumentacji i uregulowania wpłat.

Każda kontrola z ZUS zostaje zakończona wystawieniem protokołu w dwóch kopiach, z których jedna jest przekazywana przedsiębiorcy. Przedsiębiorca, kiedy otrzyma taki dokument, jest zobowiązany w terminie 30 dni złożyć do zakładu ubezpieczeń brakujące dokumenty lub też korekty tych, które zostały złożone nieprawidłowo.

Co więcej mogą wykryć?

Oprócz błędnej dokumentacji może się zdarzyć, że przedsiębiorca będzie miał także nieprawidłowo zapłacone składki. Jeśli okaże się, że do ZUS-u została odprowadzona nadpłata, zakład przeznaczy ją na poczet przyszłych bądź zaległych składek. Podatnik może także ubiegać się o zwrot takiej nadpłaty. Jeśli natomiast okaże się, że składki zostały zapłacone w zbyt małej kwocie, konieczne będzie dopłacenie różnicy, powiększonej o odsetki za zwłokę. Wprawdzie w przepisach nie wskazano, w jakim terminie zaległość powinna zostać uregulowana, jednakże właśnie ze względu na odsetki najlepszym wyjściem jest uregulowanie niedopłaty jak najszybciej się da.

Co zrobić gdy składki do zapłaty są zbyt duże?

Jeśli kwota należności, którą trzeba odprowadzić do ZUS-u przekracza jednorazowe możliwości płatnika, możliwe jest zwrócenie się o rozłożenie takiej zaległości na raty. W tym celu należy złożyć wniosek, w którym dodatkowo wyszczególniona będzie proponowana przez dłużnika ilość rat oraz ich wysokość. Rozłożenie zaległości na raty jest zawierane w formie umowy. Plusem takiego rozwiązania jest nienaliczanie odsetek za zwłokę w spłacie. Jednakże, gdyby podatnikowi zdarzyło się zaprzestać opłacania długu, odsetki będą ponownie naliczane, i to nie od terminu zawarcia ratalnej umowy, ale od przekroczenia pierwotnego terminu płatności.

W kwestii płatności ratalnej warto także pamiętać o jednym wyjątku - takiej możliwości nie ma bowiem w przypadku składek finansowanych przez ubezpieczonych niebędących płatnikami składek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów