0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podwyższenie podstawy ubezpieczenia chorobowego

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca prowadzący działalność opłaca składki wyliczone od podstawy wymiaru nie niższej niż minimalne podstawy ogłaszane przez ZUS. To jednak nie oznacza, że nie może opłacać wyższych składek. Ponieważ zasiłek jaki przedsiębiorca będzie otrzymywał w razie np. choroby jest uzależniony m.in. od wysokości opłacanych składek. Prowadzący działalność gospodarczą często decydują się na podwyższenie podstawy ubezpieczenia chorobowego, by zapewnić sobie w przyszłości wyższe świadczenia. Jakie są tego skutki?

Podwyższenie podstawy wymiaru składek a inne ubezpieczenia

Przede wszystkim każdy przedsiębiorca, który decyduje się podwyższyć podstawę naliczania ubezpieczenia chorobowego powinien wiedzieć, że nie da się podwyższyć podstawy wymiaru samej składki ubezpieczenia chorobowego. Podstawa wymiaru dla składek na ubezpieczenie społeczne jest jedna dla wszystkich składek, czyli składki na ubezpieczenia:

  • społeczne,
  • rentowe,
  • dobrowolne chorobowe,
  • wypadkowe,

są naliczane od tej samej podstawy wymiaru składek.

Zwiększając ją w celu podwyższenia składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, przedsiębiorca automatycznie zwiększa składki na pozostałe ubezpieczenia społeczne, a także na Fundusz Pracy u prowadzących działalność, którzy mają obowiązek jej opłacania.

Podwyższenie podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe skutkuje podwyższeniem podstawy naliczania wszystkich składek społecznych oraz Funduszu Pracy.

Limit wysokości podstawy wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Podstawy wyliczania składki społecznej nie można podwyższać w nieskończoność. Przepisy określają granicę maksymalnej podstawy jako kwoty równej 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Przykładowo w okresie od stycznia 2023 roku do końca grudnia 2023 roku maksymalna miesięczna podstawa składek społecznych wynosi 17.337,50 zł

Podwyższenie podstawy ubezpieczenia chorobowego - wady i zalety

Zalety

Wady

- możliwe uzyskanie wyższego zasiłku chorobowego oraz zasiłku macierzyńskiego

- w celu określenia wysokości zasiłku brana jest wysokość podstawy z uwzględnieniem 12 ostatnich miesięcy,

- zwiększenie wysokości przyszłej emerytury czy renty

- zwiększenie podstawy każdej składki społecznej (również emerytalnej i rentowej) i Funduszu Pracy,

Przedsiębiorca, decydując się na podwyższenie podstawy wymiaru dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że automatycznie podwyższy wysokość pozostałych składek społecznych, jakim podlega. Oczywiście zaletą podwyższenia wysokości opłacanych składek będzie możliwość uzyskania wyższej wysokości zasiłku oraz innych świadczeń ZUS. Powinno się jednak dokonać dokładnej analizy korzyści, bowiem zasiłki nie zawsze ustalane są na podstawie ostatniego miesiąca i nie zawsze wypłacane są w pełnym wymiarze, adekwatnym do wielkości opłacanych składek ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów