Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Wspólnicy spółki cywilnej muszą składać deklarację DRA za każdego wspólnika osobno

Wspólnicy spółek cywilnych, którzy zamierzają dokonać zgłoszeń na drukach ZUS ZFA jako płatnicy składek- osoby fizyczne, podają własne, odrębne dane identyfikacyjne: NIP i PESEL lub NIP i REGON. Wobec tego zobowiązani są rozliczać składki na własne ubezpieczenia oddzielnie, na drukach ZUS DRA.

W przypadku zatrudnienia pracowników lub zleceniobiorców spółka zobowiązana jest rozliczać składki na ubezpieczenia społeczne i/lub ubezpieczenie zdrowotne w imiennych raportach miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA i ewentualnie ZUS RSA oraz w odrębnej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.