Poradnik Przedsiębiorcy

Wspólnicy spółki cywilnej muszą składać deklarację DRA za każdego wspólnika osobno

Wspólnicy spółek cywilnych, którzy zamierzają dokonać zgłoszeń na drukach ZUS ZFA jako płatnicy składek- osoby fizyczne, podają własne, odrębne dane identyfikacyjne: NIP i PESEL lub NIP i REGON. Wobec tego zobowiązani są rozliczać składki na własne ubezpieczenia oddzielnie, na drukach ZUS DRA.

W przypadku zatrudnienia pracowników lub zleceniobiorców spółka zobowiązana jest rozliczać składki na ubezpieczenia społeczne i/lub ubezpieczenie zdrowotne w imiennych raportach miesięcznych ZUS RCA, ZUS RZA i ewentualnie ZUS RSA oraz w odrębnej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA.