Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Przekazanie towarów - darowizna, reklama, potrzeby firmy

Zakupione przez przedsiębiorcę towary handlowe mogą stanowić koszt uzyskania przychodu. Wydatek powinien zostać wpisany do podatkowej księgi przychodów i rozchodów, od razu po zakupie, najpóźniej przed przekazaniem towarów do magazynu, przerobu lub sprzedaży. Co się stanie, jeśli podatnik zechce zmienić cel wykorzystania towaru handlowego? Czy możliwe jest przekazanie towarów handlowych na inne cele? Dowiesz się po przeczytaniu naszego poradnika.

Czym są towary handlowe?

Towarami handlowymi są środki przeznaczone do sprzedaży w stanie nieprzetworzonym oraz produkty uboczne uzyskiwane przy prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej. Zakup towarów handlowych należy odnotować w KPiR (w kolumnie 10. - “zakup towarów handlowych i materiałów podstawowych”) oraz wykazać w spisie z natury na koniec roku. Jako udokumentowanie transakcji posłużyć mogą: faktury, rachunki oraz dokumenty celne. Kupno towaru handlowego od osoby fizycznej może poświadczyć umowa sprzedaży. W sytuacji, gdy przedsiębiorca najpierw otrzyma towar a dopiero później fakturę, musi on sporządzić opis zakupionego towaru handlowego, który powinien zawierać:

  • dane i adres dostawcy towaru handlowego,

  • ilość i rodzaj zakupionych towarów,

  • cenę jednostkową,

  • wartość zakupionego towaru,

  • datę i podpis osoby, która przyjęła towar.

Opis ten będzie stanowił podstawę do sporządzenia wpisu w KPiR. W momencie otrzymania faktury przedsiębiorca powinien dołączyć do niej sporządzony wcześniej wpis i przechowywać razem.

Przekazanie towarów handlowych na inne cele

Zgodnie z definicją towary handlowe powinny zostać sprzedane w niezmienionej formie przez przedsiębiorcę. Czasami zdarza się jednak, że podatnik decyduje się na wykorzystanie zakupionych towarów handlowych we własnej działalności lub w innych celach. Rozwiązanie takie jest możliwe, należy jednak pamiętać o właściwym skorygowaniu zapisów w KPiR. Najczęściej zdarza się, że towary handlowe wykorzystywane są przez przedsiębiorcę we własnej działalności gospodarczej lub w celach reklamowych. Zdarza się także, że podatnik decyduje się na przekazanie ich w formie darowizny. Warto dowiedzieć się, w jaki sposób poprawnie odnotować te działania w KPiR i czy powodują one konsekwencje podatkowe dla przedsiębiorcy.

Przekazanie towarów handlowych na cele firmowe

Aby móc wykorzystać zakupione towary handlowe w celach firmowych, należy dokonać korekty wpisu w KPiR. Wydatek powinien zostać przesunięty z kolumny 10. do 13. - “Inne wydatki związane z działalnością gospodarczą”. Przekwalifikowanie środka powinno być udokumentowane protokołem przekazania towarów handlowych na potrzeby firmy, który powinien składać się z następujących elementów:

  • numeru dokumentu,

  • opisu zdarzenia,

  • daty,

  • nazwy przekazywanego towaru,

  • wartości przekazywanego towaru.

Warto pamiętać, że przekazanie towarów handlowych na potrzeby prowadzonej działalności nie powoduje konieczności korekty VAT naliczonego przez przedsiębiorcę w momencie ich zakupu.