0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podstawa wymiaru składek osób przebywających na urlopach wychowawczych - 2012

Wielkość tekstu:

Graniczne kwoty podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Podstawę wymiaru składek emerytalno rentowych dla osób przebywających na urlopie wychowawczym oblicza się na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Do obliczeń bierze się pod uwagę pensję z 12 ostatnich miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy.

Wysokość podstawy nie może przekraczać 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz nie może być niższa niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

Graniczne kwoty podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w 2012 roku:

Okres

Graniczna podstawa składek

Podstawa wymiaru składek

01.01.2012 - 29.02.2012

Kwota

2.049,60 zł

Podstawa prawna

Mon. Pol. z 2011 r. nr 103, poz. 1042

01.03.2012 - 31.05.2012

Kwota

2.152,05 zł

Podstawa prawna

Mon. Pol. z 2012 r. poz. 62

01.06.2012 - 31.08.2012

Kwota

2.187,65 zł

Podstawa prawna

Mon. Pol. z 2012 r. poz. 298

01.09.2012 - 31.11.2012

Kwota

2.098,09 zł

Podstawa prawna

Mon. Pol. z 2012 r. poz. 585

Wysokość stóp procentowych składek i źródło finansowania

Składki na ubezpieczenia społeczne osoby przebywającej na urlopie wychowawczym w całości pokrywane są z budżetu państwa. W tym czasie opłacane są składki emerytalne, rentowe oraz zdrowotne. Co ważne ich wysokość wylicza płatnik składek, a opłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Stopy procentowe i źródła finansowania składek społecznych za osoby przebywające na urlopie wychowawczym w 2012 roku:

Rodzaj ubezpieczenia

Stopa procentowa

Źródło finansowania

Emerytalne

19,52 %

składki finansowane przez budżet państwa za pośrednictwem ZUS

Rentowe

8 %*

Zdrowotne

9%

* 6% w okresie 01.01.2012 - 31.01.2012

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób przebywających na urlopie wychowawczym stanowi kwota specjalnego zasiłku opiekuńczego, którego wysokość określa ustawa zdrowotna.

W 2012 roku kwota zasiłku nie uległa zmianie i wynosi:

Podstawa

Kwota

Specjalny zasiłek opiekuńczy

520 zł

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów