0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pomoc ZUS dla przedsiębiorców, którzy ucierpieli przez wichury i powodzie

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W ostatnich tygodniach warunki atmosferyczne w wielu regionach Polski są bardzo dotkliwe, a nawałnice, powodzie i wichury często niszczą dorobek całego życia. Przypominamy, jaką pomoc ZUS oferuje przedsiębiorcom, którzy ucierpieli w ten sposób.

Ulgi w spłacie składek ZUS

Pomoc ZUS, w przypadku kiedy przedsiębiorca nie jest w stanie opłacić składek w terminie z powodu strat, jakie odniósł w wyniku żywiołów, polega na odroczeniu terminu zapłaty składek. W tym celu przedsiębiorca powinien złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności. Po jego złożeniu i podpisaniu umowy z ZUS przedsiębiorca będzie mógł opłacić składki w późniejszym terminie i to bez naliczonych odsetek karnych, a jedynie z opłatą prolongacyjną.

Wniosek o odroczenie terminu płatności może dotyczyć tylko składek bieżących lub przyszłych. Odroczeniu płatności nie podlegają natomiast składki zaległe za poprzednie okresy.

W przypadku kiedy przedsiębiorca ma zaległości związane z opłacaniem składek ZUS i nie jest w stanie ich uregulować, może złożyć do ZUS-u wniosek o rozłożenie zaległości na raty. Jeśli ZUS wyrazi na to zgodę, to wraz z przedsiębiorcą ustali harmonogram spłaty należności. W tym okresie nie będą już naliczane karne odsetki, a ewentualne postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone.

Umorzenie składek ZUS

Jeśli straty spowodowane klęską żywiołową są tak duże, że wpłynęły na zdolność finansową oraz możliwość prowadzenia działalności gospodarczej, a zapłata składek pogorszy tę sytuację, można złożyć do ZUS-u wniosek o umorzenie składek.

Jest to jednak sytuacja wyjątkowa, dlatego też składany wniosek należy odpowiednio uargumentować i potwierdzić opisane przyczyny.

Przed złożeniem wniosku należy pamiętać o tym, że:

  • umorzeniu podlegają tylko należności z tytułu składek za przedsiębiorcę;

  • okres, za jaki składki zostaną umorzone, nie zostanie zaliczony do okresu ubezpieczenia przy ustalaniu prawa do renty lub emerytury;

  • o umorzenie zadłużenia można się starać również w sytuacji, gdy ZUS stwierdzi całkowitą nieściągalność należności z tytułu składek.

Pomoc ZUS

Jak można przeczytać na stronie ZUS, urzędnicy oferują swoją pomoc w rozwiązaniu trudnej sytuacji i złożeniu odpowiednich dokumentów:

„W placówkach ZUS działają doradcy do spraw ulg i umorzeń. Udzielą Ci informacji o pomocy o jaką możesz się ubiegać, a jeśli będziesz składał wniosek o ulgę lub umorzenie należności z tytułu składek, pomogą Ci skompletować i wypełnić dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia. Z doradcą możesz porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Wykaz numerów telefonów do doradców znajdziesz w artykule: "Doradcy w sprawie ulg i umorzeń””.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów