0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

ZUS umorzy zaległości z 20 lat! - abolicja składek 2019

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jak informuje Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców powstał projekt ustawy przewidujący umorzenie wszelkich zaległości względem ZUS za lata 1999 -2018. Czy kolejna abolicja składek ZUS dojdzie do skutku?

Skąd pomysł na umorzenie zaległości?

Od jakiegoś czasu ZUS żąda od przedsiębiorców zatrudnionych za granicą zwrotu składek należnych z tytułu prowadzenia działalności w Polsce. Uważa bowiem, że podjęcie pracy na terenie UE, było pozorne i miało na celu uniknięcie odprowadzenia składek w naszym kraju. Rzecznik MŚP powołał w tej sprawie zespół roboczy ds. Abolicji ZUS, w skład którego wchodzą m.in. działacze organizacji drobnych przedsiębiorców, którzy stworzyli już projekt o abolicji składek ZUS.

Co dokładnie obejmie abolicja składek ZUS?

Projekt abolicji składek ZUS przewiduje umorzenie nie tylko obowiązkowych dla przedsiębiorców składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne czy Fundusze, ale także należnych odsetek i kar związanych z nieterminową wpłatą. Oznacza to, że abolicja obejmie również odsetki za zwłokę, opłaty prolongacyjne, koszty upomnienia, opłaty dodatkowe, a także naliczone dotychczas koszty egzekucyjne.

Umorzeniu podlegać będą jedynie składki za samego przedsiębiorcę. Abolicja nie będzie dotyczyła składek za pracowników.

Jak skorzystać z abolicji?

Aby przedsiębiorcy umorzono wszelkie zaległości z ostatnich 20 lat konieczne będzie złożenie w ZUS odpowiedniego wniosku. Na złożenie takiego wniosku osoba zainteresowana będzie miała 24 miesiące od dnia wejście w życie przepisów.

Czy abolicja składek ZUS obejmie wszystkich przedsiębiorców?

Założenia projektu zapewniają umorzenie zaległości wszystkich przedsiębiorców, bez względu na przyczynę powstania zadłużenia. Co więcej, anulowane zostaną nawet te należności, które przed dniem obowiązywania nowej ustawy podlegały układowi ratalnemu i przedsiębiorca nie zapłacił ich do dnia złożenia wniosku o abolicję. Po złożeniu wniosku zostaną też wstrzymane postępowania egzekucyjne.

Adam Abramowicz zamierza jednak forsować projekt nowej ustawy abolicyjnej razem z projektem o likwidacji obowiązkowych składek ZUS. Sprawa ta budzi jednak wiele kontrowersji oraz duży odzew od przedsiębiorców, którzy składki opłacali terminowo.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów